Onderhoud

Filters en bacteriën

Een heldere vijver is fascinerend en brengt rust in de tuin. Helaas heeft iedere vijver te maken met een voortdurende organische vervuiling (ingewaaide bladeren, plantenresten, overtollig visvoer…) die de helderheid van het water kan beïnvloeden.

In de natuur wordt dit organisch afval verwerkt door tal van bacteriën, de stikstofcyclus genoemd.

Hierdoor worden schadelijke afvalstoffen tijdig door bacteriën in een onschadelijke vorm omgezet en kan groen water voorkomen worden. In een kunstmatig aangelegde vijver is de vervuilingsdruk meestal hoger en zijn er vaak te weinig waterzuiverende bacteriën. Door een aangepaste filtering en tijdig de juiste bacteriën toe te voegen kunnen heel wat problemen voorkomen worden.

Filters: werkingsprincipe en soorten

Bij voldoende grote vijverplanten en niet meer dan 50-60 cm vis per 1000 liter water is het zelfreinigend vermogen van de vijver groot genoeg om ook zonder filter helder water te krijgen én te houden. Wanneer u méér vissen, vooral karperachtigen zoals kois en gewone goudvissen, wilt in de vijver is een filter meestal wel noodzakelijk.

Het werkingsprincipe van de meeste filters die in tuin- en vijvercentra te koop worden aangeboden, is tweeledig:

Stap 1: mechanische filtering door filterborstels, filtermatten, schuimmatten… verwijdering van vuildeeltjes, zweef- en draadalgen, plantenresten

Stap 2: biologische zuivering door een specifiek, poreus substraat: omzetting en verwijdering van schadelijke afbraakstoffen en overtollige voedingsstoffen

De twee functies van een filter worden in éénzelfde of in verschillende compartimenten uitgevoerd. Men spreekt van éénkamerfilters (filtertonnetjes) en van meerkamerfilters. Het voordeel van meerkamerfilters is dat het materiaal beter gefilterd is vooraleer het laatste compartiment met biologisch filtermateriaal binnen te stromen. Daarnaast hebben ze een grotere zuiveringscapaciteit en zijn ze makkelijker in onderhoud. Belangrijk: reinig uw vijverfilter altijd met vijverwater!

Een ander type filters zijn UV-filters. Het water stroomt hierbij langs een UV-lamp die al de ééncellige algen afdood. UV-filters hebben echter geen biologische zuivering.

Een laatste type van biologische filtering zijn moerasfilters of lavafilters. Hierin zijn de bacteriën die leven op het poreuze substraat verantwoordelijk voor de afbraak van het organisch materiaal en het efficiënt onschadelijk maken van ongewenste stoffen. De moerasplanten bovenop de filter leven van de reststoffen die bij deze omzettingen ontstaan. De goede werking van dit type filter wordt bepaald door de opbouw en het onderhoud ervan, de groeimogelijkheden voor de bacteriën en een goede zuurstofvoorziening zijn hierbij van cruciaal belang. Een moeras- of lavafilter wordt veelal voorzien van een voorfiltering d.m.v. een skimmer die drijvend vuil uit het water haalt alvorens het water in de lavafilter stroomt. Laat u in de keuze van uw filter begeleiden door uw tuin- of vijvercentrum.

Soorten bacteriën

Bacteriën zijn uiterst belangrijk bij het gezond houden van uw vijver en uw vissen. Daarom verdient het gezond houden van deze bacteriehuishouding voldoende aandacht.

Biologische waterzuivering (stikstofcyclus) is een proces in 3 stappen:

  1. Vertering van organisch materiaal door afbraakbacteriën of destruenten tot onder meer ammonium. afbraakbacteriën zijn snelle groeiers en zijn vrijwel altijd voldoende actief.
  2. Verwerking van ammonium door nitrificerende bacteriën tot nitriet en nitraat: hiervoor is zuurstof nodig
  3. Onschadelijk maken van nitraat door denitrificerende bacteriën tot stikstofgas: hiervoor is geen zuurstof nodig. Deze bacteriën groeien zeer traag. Daarom is het aangeraden om ze regelmatig aan het water of in de filter toe te voegen.

Filtermaterialen voor biologische zuivering

Bacteriën zijn vooral te vinden op oppervlakken waar ze zich kunnen vasthechten, slecht in mindere mate komen ze vrij zwevend in het water voor. Dit verklaart meteen het belang van een biologische filter met een poreus substraat, of het gebruik van zulk substraat op de vijverbodem.

DCM Vijverlava is een specifieke lavafractie voor vijvers. Dit inerte substraat is zeer poreus, maar toch voldoende hard zodat het een groot oppervlak biedt waarop ontelbaar veel waterzuiverende bacteriën zich kunnen vasthechten. Hierdoor is DCM Vijverlava een ideaal filtermateriaal voor de biologische zuivering in een meerkamerfilter of lavafilter.

Voor een goede fixatie van ammonium kan een oplossing bieden. Minder ammonium in het water, betekent minder nitrieten en nitraten die het vijverwater verontreinigen en dus ook minder algengroei. Plaats het vijvermandje met Zeoliet in de vijver, bij voorkeur ter hoogte van de uitstroomopening van de filter voor een optimale werking. Zeoliet kan ook rechtstreeks in het biologisch gedeelte van de filter geplaatst worden.

Verhoog de kracht van de filter

bevat een hoge concentratie aan natuurlijke micro-organismen die speciaal geselecteerd werden om de biologische waterzuivering in een vijverfilter snel op gang te brengen. Deze bacteriecultuur is voldoende krachtig om uw filter in korte tijd in staat te stellen kordaat op te treden tegen aanwezige afvalstoffen in het water.

toepassing: in het voorjaar, bij de opstart van een nieuwe vijver, na het reinigen van de filter en na toepassing van medicatie voor vissen

Onderhoud de kracht van de biologische filter

bevat diverse stammen van nitrificerende en denitrificerende bacteriën die onmisbaar zijn om het proces van organische afvalverwerking (stikstofcyclus) in de vijver snel en vooral volledig te laten plaatsvinden. Dankzij wordt de vorming van overtollig ammonium en nitraat voorkomen, en krijgen algen minder kans op zich te ontwikkelen.
UV-lamp gedurende 2 – 3 weken uitschakelen

Opgelet: voor een optimale werking van bacteriën is een correcte waterkwaliteit (pH tussen 7,3 en 8,3) en een temperatuur hoger dan 10 °C noodzakelijk

Tip

Voor vijver met een UV-filter

is ideaal voor een heldere vijver met UV-filter. Het draagt sterk bij tot een preventieve waterzuivering om de groei van draadalgen in vijvers met UV-filter te helpen voorkomen.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!