Onderhoud

Waterkwaliteit, de basis van een gezonde vijver

Water speelt in elke vijver de hoofdrol. Om te kunnen genieten van een mooie en gezonde vijver is het dan ook erg belangrijk dat dit water in goede conditie verkeert.

Wanneer de kwaliteit van uw vijverwater niet in orde is, wordt u onherroepelijk met allerlei onaangename problemen geconfronteerd. Algen steken massaal de kop op en kleuren het water groen en ook de gezondheid van uw vissen en waterplanten komt in het gedrang.

De kwaliteit van het water in uw vijver is echter afhankelijk van een groot aantal factoren. Dit kunnen zowel interne als externe invloeden zijn, denk maar aan (zure) regen, bladeren, stof en vuil dat in de vijver waait, uitwerpselen van vogels, afstervende planten, het visbestand, enz.

Al deze factoren hebben uiteindelijk een invloed op een aantal waterwaarden of parameters die op hun beurt de waterkwaliteit bepalen. Om de conditie van vijverwater te beoordelen worden er verschillende parameters gehanteerd:

De zuurtegraad of pH-waarde:

Deze waarde geeft aan of het vijverwater zuur of basisch is. De waarde kan tussen 0 en 14 liggen. Hoe lager de waarde, hoe zuurder het water. De ideale waarde tussen 7,3 en 8,3. De zuurtegraad is belangrijk voor de planten en de vissen in de vijver. Bovendien heeft hij een invloed op de activiteit van de waterzuiverende bacteriën en dus op het zelfreinigend vermogen van de vijver. Een te hoge of te lage pH verhoogt de opstapeling van afvalstoffen en heeft nadelige gevolgen voor de vissen en de groei van waterplanten.

De carbonaathardheid of KH-waarde:

De carbonaathardheid of KH-waarde is een maat voor de hoeveelheid gebonden koolstofdioxide in het water. Ze bepaalt het vermogen van de vijver om pH-schommelingen op te vangen (= buffercapaciteit) en schadelijke stoffen, zoals zware metalen, te neutraliseren. De carbonaathardheid wordt uitgedrukt in graden Duitse hardheid. Een goede carbonaathardheid ligt tussen de 6° en 10° dH, ideaal is 8° dH.

De totale hardheid of GH-waarde:

Deze waarde geeft de algemene hardheid van het water aan en hangt af van de hoeveelheid opneembaar calcium (Ca) en magnesium (Mg) in het water. Het is belangrijk dat deze mineralen in voldoende mate opneembaar zijn voor vijverdieren en waterplanten. Bij een tekort verslijmen de planten en worden de vissen zwak. De ideale waarde ligt tussen 9° en 12° dH.

Het ammoniakgehalte of NH3

Deze stof ontstaat uit de afbraak van dood organisch materiaal zoals plantenresten, visvoeder (eiwitten)… en wordt uitgescheiden als eindprodukt van de stofwisseling van vissen. Teveel ammoniak is vooral bij hoge pH, giftig voor vissen.

  • Ideale concentratie = 0 mg/L (maximum 0,2 mg/L)

Het fosfaatgehalte of PO43-:

Te hoge concentraties zijn de belangrijkste oorzaak van overmatige algengroei. Calcium en magnesium vormen met fosfaat onoplosbare verbindingen. Om het fosfaatgehalte laag te houden, is dus een voldoende hardheid (GH) van het water belangrijk.

  • Ideale concentratie = minder dan 0,04 mg/L

Waarom waterkwaliteit meten?

Eenmaal er zich een natuurlijk evenwicht ingesteld heeft in een vijver blijft de vijver meestal jaar na jaar helder. Om dit natuurlijk evenwicht snel te bekomen en het ook te behouden, is het belangrijk om de waterkwaliteit te verzorgen. In een vijver met lage visbezetting en een aangepaste beplanting is dit eenvoudiger dan in een vijver met veel vissen en nauwelijks of geen planten. In een dergelijke vijver creëren we een ‘onnatuurlijke’ situatie waardoor het nodig kan zijn om soms eens bij te sturen. Om dit bijsturen beperkt te houden en zo doordacht mogelijk te doen, is het verzorgen van de waterkwaliteit belangrijk. Regelmatig meten is dan ook de boodschap.

 

Hoe de waterkwaliteit meten?

Met de kan u gemakkelijk zelf testen of de pH, KH en GH van uw vijver al dan niet op peil zijn. Deze testkit bestaat uit een handig plastieken koffertje met alle benodigdheden om 25 tot 30 analyses uit te voeren, een duidelijke bijsluiter en een beslissingstabel waarmee u uw metingen snel en correct kan interpreteren. Omdat de waterkwaliteit door zoveel verschillende factoren beïnvloed wordt, doet u er goed aan ze regelmatig - bijvoorbeeld maandelijks – te controleren. Op die manier zal u sneller en doeltreffender kunnen ingrijpen bij eventuele problemen.

Hoe de waterkwaliteit op peil brengen?

Eenmaal u de waterkwaliteit gemeten hebt, is het belangrijk om de afwijkende waarden snel en correct op peil te brengen.

pH verlagen:

verlaagt op een efficiënte wijze de zuurtegraad van het vijverwater.

pH verhogen:

staat garant voor een zachte en veilige ontzuring van uw vijver

KH verhogen:

verhoogt de stabiliteit van uw vijverwater (carbonaatbuffer)

GH verhogen:

verhoogt de totale hardheid van uw vijverwater

Voor situaties waarbij meerdere parameters moeten bijgestuurd worden of bij de opstart van een nieuwe vijver kan u best gebruiken:

Dit product stuurt de pH naar de juiste evenwichtswaarde en verhoogt zowel de KH als de GH in één dezelfde toepassing.

Ammoniakgehalte verlagen:

zorgt voor een natuurlijke fixatie van het ammonium in het vijverwater.

Fosfaatgehalte verlagen:

verhoogt de totale hardheid van uw vijverwater en houdt zo het fosfaatgehalte in de vijver onder controle.

Afwijkende pH en te lage KH en / of GH :

stuurt de pH altijd naar het gewenste evenwicht (verhoogt de pH als het water te zuur is en verlaagt de pH als het water te weinig zuur is). Bovendien verhoogt dit product ook de KH en GH.

DCM Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!