Behandelen

Algen in de zwemvijver

Algen vormen een essentieel onderdeel van de voedselketen en zijn onmisbaar voor het biologisch evenwicht in een zwemvijver. De volledige afwezigheid van algen nastreven heeft dus geen zin en kan zelfs het evenwicht van de zwemvijver verstoren.

Kan een natuurlijke zwemvijver 100 % algenvrij zijn?

Een beperkte groei van draadalgen op de wand van uw zwemvijver is vaak een teken van gezond zwemwater. Pas wanneer algen massaal voorkomen moet worden ingegrepen. Massale algengroei wijst immers op een verstoring van het biologisch evenwicht en kan de plantengroei en de gezondheid van vissen in gevaar brengen. De belangrijkste oorzaak van massale algengroei is een te hoog gehalte aan voedingsstoffen (fosfaten en nitraten) waardoor algen explosief kunnen groeien en stoffen in het water brengen die schadelijk zijn voor planten en vissen. Een te hoog gehalte aan voedingsstoffen in het vijverwater is veelal te wijten aan een tekort aan waterzuiverende bacteriën, overmatig voederen van vissen of een te groot aantal vissen. Om overmatige algengroei te voorkomen, is het belangrijk het gehalte aan voedingstoffen in het water voldoende laag te houden. Door extra bacteriën in het water te brengen die voedingsstoffen verbruiken, worden de aanwezige voedingsstoffen sneller omgezet. Een behandeling met is daarom aangewezen. 

Stap 1: Verwijder en voorkom algen

Door het stijgen van de temperatuur en het lengen van de dagen is het mogelijk dat algen de bovenhand krijgen in uw zwemvijver. Dit oogt niet mooi en is onaangenaam bij het zwemmen. Algengroei betekent meestal dat het evenwicht in uw zwemvijver verstoord is. Wanneer niet tijdig ingegrepen wordt kan algengroei de biologische processen in uw vijver negatief beïnvloeden, met alle gevolgen van dien. Het is daarom nodig om de aanwezige algen te verwijderen en de groei van nieuwe te voorkomen.

Stap 2: Breng de drie waterparameters op peil

Een gepaste zuurtegraad (pH) en een voldoende hoge totale hardheid (GH) en carbonaathardheid (KH) zijn onmisbaar voor een gezonde vijver.

  • pH = 7,3 – 8,3 voor voldoende voedingselementen en een goede ontwikkeling van vissen, planten en waterzuiverend microleven
  • KH = 8 °dH om pH-schommelingen te beperken
  • GH = 12 °dH zodat voldoende mineralen in oplossing zijn voor gezonde vissen en planten en verslijming van de planten voorkomen wordt

Door overmatige algengroei is het mogelijk dat deze drie parameters uit evenwicht zijn. Daarom is het aangewezen de parameters te herstellen. Dit kan met 1 enkel uniek product: . Zo realiseert u snel en eenvoudig een biologisch evenwicht voor een optimale groei van alle vijverbewoners.

DCM Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!