Onderhoud

Onderhoud van de zwemvijver

De helderheid van water in een zwemvijver is afhankelijk van een samenspel van allerlei biologische processen die worden bepaald door de waterkwaliteit en waterzuiverende bacteriën.

Soms worden die processen verstoord door externe factoren (zoals ingewaaide bladeren, organisch afval, e.d.), waardoor het zwemwater troebel wordt of algen de kop op steken. Daarom is het belangrijk de natuur zoveel mogelijk te helpen en uw zwemvijver te wapenen tegen deze negatieve invloeden.

Stappenplan voor een heldere zwemvijver:

Een doelgericht stappenplan helpt u te waken over de helderheid van uw vijverwater. Een eenvoudige ingreep kan heel wat problemen voorkomen of indien nodig verhelpen.

Stap 1: Voorkom en verwijder inwaaiend vuil

Verwijder ingewaaide bladeren en andere drijvende vervuiling zo veel mogelijk van het wateroppervlak. Hoe minder vuil er naar de bodem van de zwemvijver zakt, hoe minder afvalstoffen aanleiding kunnen geven tot algengroei. Oriënteer uw zwemvijver indien mogelijk zo dat de wind het drijvend vuil afvoert naar de natuurlijke filterzone. Om nog efficiënter te werk te gaan kan u een skimmer installeren die het drijvend vuil van het wateroppervlak scheidt.

Stap 2: Een goede waterkwaliteit is essentieel: Breng de 3 waterparameters op peil

Een gepaste zuurtegraad (pH) en een voldoende hoge totale hardheid (GH) en carbonaathardheid (KH) zijn onmisbaar voor een gezonde zwemvijver (zie kader).

 • pH = 7,3 – 8,3 voor voldoende voedingselementen en een goede ontwikkeling van waterzuiverende bacteriën, vissen en planten
 • KH = 8 °dH om pH-schommelingen te beperken
 • GH = 12 °dH zodat voldoende mineralen in oplossing zijn voor gezonde vissen en planten en verslijming van de planten voorkomen wordt

Bij het opstarten van een bestaande zwemvijver in het voorjaar of bij het aanleggen van een nieuwe zwemvijver is het mogelijk dat deze drie parameters uit evenwicht zijn. De waterzuiverende bacteriën in de zwemvijver functioneren in dit geval niet goed. Ook de planten groeien slecht en verslempen. Elke parameter kan apart bijgestuurd worden. Dit kan u met behulp van onderstaande producten : pH-, kalk, KH+, GH+

Wanneer verschillende parameters tegelijk moeten bijgestuurd worden kan u dit doen met 1 enkel uniek product: . Hiermee kan u snel en eenvoudig een biologisch evenwicht realiseren in de zwemvijver.

 • een uniek 3-in-1 product
 • zorgt voor een optimale zuurtegraad (pH) van het zwemvijverwater: verlaagt de pH indien te hoog en verhoogt indien te laag
 • verhoogt zowel de carbonaathardheid (KH) als de totale hardheid (GH) van het water voor stabiel zwemvijverwater, goede plantengroei en gezonde vissen
 • bevordert de bacteriële activiteit en het zelfreinigend vermogen van de zwemvijver
 • vermindert de nadelige effecten van bepaalde schadelijke stoffen (ammoniak, nitriet…) en bevordert hun omzetting

Stap 3: Verrijk uw vijver met bacteriën

Om de volledige biologische afbraakcyclus in de vijver te volbrengen moeten 2 bacteriegroepen in evenwicht zijn. Deze 2 groepen zijn:

 1. bacteriën, die het organisch materiaal afbreken tot voedingsstoffen.
 2. waterzuiverende bacteriën, die de overtollige voedingsstoffen omzetten en verwijderen.

In de lente, zijn de waterzuiverende bacteriën nog onvoldoende actief. Dit leidt tot een onvolledige afbraakcyclus. Het water wordt troebel en algen steken de kop op.

Door gebruik van een aangepaste bacteriepreparaat kan u op een eenvoudige manier de natuur een handje toesteken en de volledige afbraakcyclus volbrengen.

Natuurlijke waterzuivering dankzij

 • geconcentreerde oplossing van meerdere waterzuiverende bacteriegroepen die zich vasthechten op het substraat in de zwemvijver of in de filterzone
 • schadelijke stoffen (ammoniak, nitriet, …) en overtollige voedingsstoffen worden uit het water verwijderd. Zo wordt algengroei vermeden en blijft het water helder
 • voorkomt troebel water en verhindert de vorming van een zuurstofarme sliblaag
 • onmisbaar bij de opstart en het onderhoud van het biologische zuiveringsproces

Het belang van de drie waterparameters: pH, KH en GH

De zuurtegraad (pH) van het vijverwater is bepalend voor een goed verloop van de stofwisseling bij vissen, planten en bacteriën en is dus levensbelangrijk voor alle organismen in de vijver. Zonder een juiste zuurtegraad (pH 7,3-8,3) kunnen niet alle levensvormen zich optimaal ontwikkelen en is het moeilijk een stabiel biologisch evenwicht in de zwemvijver te creëren en te behouden.

te hoge zuurtegraad (pH>8,5)

 • verminderde beschikbaarheid van bepaalde voedingselementen voor planten
 • maakt vissen gevoeliger voor ziekten en parasieten
 • remt de groei van sommige levensvormen, zodat andere organismen (vaak algen) de kans krijgen om zich massaal te vermenigvuldigen, met een verstoring van het biologisch evenwicht tot gevolg.
 • opstapeling van ammoniak in de vijver waardoor vissen vergiftigd worden

te lage zuurtegraad (pH< 6,5)

 • verhoogde concentraties aan zware metalen in het vijverwater. Deze zijn giftig en remmen de groei van vijverplanten, vissen en bacteriën.
 • verminderd zelfreinigend vermogen van de vijver
 • opstapeling organische afvalstoffen en vrijstelling schadelijke stoffen
 • aantasting slijmhuid van de vissen

De carbonaathardheid (KH) van het water bepaalt in welke mate het vijverwater in staat is om pH-schommelingen op te vangen en schadelijke stoffen te neutraliseren. Doordat planten overdag koolzuurgas verbruiken en ’s nachts produceren, schommelt de zuurtegraad volgens een dag-en-nacht ritme. Aangezien te sterke schommelingen van de zuurtegraad schadelijk zijn voor vissen en planten, is een voldoende grote carbonaathardheid (8 °dH) noodzakelijk om de pH-schommelingen zoveel mogelijk te beperken.

De totale hardheid (GH) wordt bepaald door de totale hoeveelheid calcium (Ca) en magnesium (Mg) die in het vijverwater opgelost is en ter beschikking staat van de waterplanten. Calcium en magnesium zijn essentiële mineralen voor planten en vissen. Zo zijn ze onder meer verantwoordelijk voor de stevigheid van de celwand en voor een mooie diepgroene kleur van bladeren. Een voldoende hoge totale hardheid (12 °dH) is onmisbaar voor gezonde planten en vissen en is onder meer noodzakelijk om de verslijming van waterplanten te voorkomen.

Belang van waterzuiverende bacteriën in de zwemvijver

Afvalstoffen zoals ingewaaide bladeren, voedselresten, uitwerpselen van vissen en afgestorven plantendelen maken het water troebel. Wanneer ze niet tijdig verwijderd worden kunnen ze in uw vijver bezinken en vormen ze een bron van voedingsstoffen die aanleiding geven tot algengroei. Bovendien verlaagt het zuurstofgehalte van het water waardoor vissen gestresseerd raken en gevoeliger worden voor ziekten.

Bacteriën zijn essentieel voor gezond en helder vijverwater aangezien zij zorgen voor een snelle omzetting van deze afvalstoffen. De omzetting gebeurt in verschillende stappen waarbij voor elke stap één bepaalde groep bacteriën nodig is. Bepaalde soorten bacteriën breken organisch bezinksel af terwijl andere soorten verantwoordelijk zijn voor de omzetting van de overmaat aan minerale voedingsstoffen. Deze laatstgenoemde, waterzuiverende bacteriën, vermijden dat voedingsstoffen zich opstapelen en helpen zo algengroei voorkomen. Beide soorten bacteriën zijn bepalend voor de zwemwaterkwaliteit en moeten voldoende talrijk in de vijver aanwezig zijn.

hoe gebruiken?

Dosis:

100 g per 1000 liter water

Toepassing:

 • verdeel het poeder zo gelijkmatig mogelijk over het wateroppervlak zonder vooraf in water op te lossen.
 • voor een optimaal resultaat gebruik  in de lente (april) en in de zomer (juli).
 • éénmaal een zakje met  poeder is geopend, is het aan te raden om de volledige inhoud ervan te gebruiken aangezien het product luchtvochtigheid absorbeert waardoor de werking langzaam afneemt.
 • een herhaling van de toepassing van  is noodzakelijk omdat de vijverplanten tijdens hun groei de in de lente toegevoegde hardheid verbruiken zodat deze tijdens de zomer opnieuw te laag kan worden.
 • is volkomen veilig voor mensen, vissen, planten en alle organismen die in de vijver leven en verbetert de waterkwaliteit zodat alle vijverbewoners beter gaan groeien en zich een stabiel biologisch evenwicht instelt.

hoe gebruiken?

Dosis:

in vijver: 100 ml per 1000 liter water
in biologische filter: 20 ml per liter filterinhoud

Toepassing:

 • vijver: verdunnen in een emmer vijverwater
 • biologische filter: controleer werking en vervuilingsgraad van de filter. Indien nodig, reinig de filter. Verdun het product in 1-2 liter vijverwater en verdeel het gelijkmatig over het filtersubstraat
 • toepassen bij een watertemperatuur van 10 °C of hoger. In kouder water is de groei van de waterzuiverende bacteriën immers te traag. U kan de ideale omstandigheden voor een snelle ontwikkeling van de bacteriën creëren door vooraf te gebruiken.
 • voor een optimaal resultaat moet de behandeling maandelijks herhaald worden.

Tip

Wanneer uw zwemvijver is uitgerust met een UV-lamp, kan u de werking hiervan combineren met een aangepast bacteriepreparaat, nl. Dit preparaat bevat verschillende stammen van waterzuiverende bacteriën die geënt zijn op een minerale draagstof. Wanneer u uitstrooit over het vijveroppervlak, zakt dit product naar de bodem. De bacteriën worden beschermd door de minerale draagstof en worden van daaruit gestimuleerd om zich ter plaatse te ontwikkelen. Op die manier zwemmen ze niet vrij rond en worden ze niet afgedood in de waterstroom die voorbij de UV-lamp komt.

DCM Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!