Aanleg

Biofilter zonder zorgen

In een zwemvijver is de helderheid van het water van groot belang. Om te voorkomen dat ingewaaide bladeren, plantenresten, overtollig visvoer en andere afvalstoffen het vijverwater vervuilen, wordt een vijver meestal van een aangepaste filter voorzien.

Helder water dankzij een biologische filter

In het geval van een zwemvijver is dit meestal een biologische moerasfilter of ook wel lavafilter genoemd. In een lavafilter zorgen afbraak- en waterzuiverende bacteriën ervoor dat organische afvalstoffen snel en efficiënt worden onschadelijk gemaakt. De goede werking van de filter wordt bepaald door de opbouw en het onderhoud ervan, waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van de bacteriën en een goede zuurstofvoorziening van cruciaal belang zijn.

Principe:

Een biologische moerasfilter wordt meestal gevuld met een poreus gesteente waarin zich ontelbaar veel bacteriën kunnen nestelen. Bovenop de filter worden moerasplanten geplant die leven van de reststoffen die ontstaan wanneer waterzuiverend bacteriën organisch afval uit het water verwerken. Voorbeelden hiervan zijn o.m. Iris en Carex. DCM Vijverlava is een inert en hard gesteente dat door zijn hoge porositeit plaats biedt aan ontelbaar veel waterzuiverende bacteriën.

Dichtslibben van een lavafilter? Perfect te voorkomen!

Wanneer een lavafilter na verloop van enkele jaren dichtslibt, brengt dit een hoop ergernis en extra werk met zich mee. Door doordacht tewerk te gaan en mits een minimum aan onderhoud kan dit nochtans voorkomen worden:

Zorg voor een goed doordachte watertoevoer:

De watertoevoer in een lavafilter kan zowel langs onder (‘anaeroob’) als langs boven (‘aeroob) gebeuren. Wanneer welk principe wordt toegepast is afhankelijk van de te verwachten vervuilingdruk van het water. Voor een zwemvijver wordt meestal geopteerd voor een aerobe filter, wat inhoudt dat het water van boven naar onder door de filter wordt geleid.

Aerobe biofilter:

Deze biofilter wordt meestal net iets lager dan het wateroppervlak van de vijver gebouwd, waardoor het vervuilde water via de overloop van de vijver op de filter terecht komt. Het water wordt onderin de filter langzaam door de lava met waterzuiverende bacteriën gezogen en het zuivere water wordt nadien terug in de vijver gepompt. Doordat de bovenlaag van de filter bij deze opstelling als skimmer fungeert, bestaat de kans dat er zich in die zone overdreven veel organisch afval opstapelt. Om dichtslibben te voorkomen is extra beënten met bacteriën en manueel verwijderen van het overtollige vuil raadzaam. Ook moerasplanten, zoals bijvoorbeeld gele lis, kunnen helpen om het overtollig organisch afval in de toplaag van de filter te verwerken.

Gebruik vijverlava die poreus en toch voldoende hard is:

Niet alleen het principe waarop de filter wordt gebouwd, maar ook de grootte en de gebruikte lava spelen een rol. Meestal wordt de oppervlakte van de lavafilter gelijk genomen aan 1/5 tot 1/3 van de totale vijveroppervlakte. De gebruikte lava moet een goede porositeit bezitten en toch voldoende hard zijn. DCM Vijverlava is afkomstig uit specifieke lavagroeves en voldoet perfect aan deze eisen.

Voorzie een voorfiltering d.m.v. een skimmer:

Het overgrote deel van de afvalstoffen die in een vijver terecht komen is afkomstig van buitenaf : ingewaaide bladeren, stuifmeel, enz… Door een skimmer te voorzien die drijvend vuil uit het water voorfiltert vooraleer het door de lavafilter loopt, kan onnodige vervuiling van de lavafilter voorkomen worden.

Dien regelmatig extra bacteriën toe:

Waterzuiverende bacteriën komen spontaan in de natuur voor. Soms zijn ze echter niet opgewassen tegen de vervuilingdruk en is er om de gewenste helderheid van het water te bekomen een duwtje in de rug nodig. Beënt daarom de lavafilter bij voorkeur minimaal 1x per jaar met . Hierdoor zal de filterkracht duidelijk toenemen, wat dichtslibben door te sterke vervuiling helpt voorkomen.

Vijvers met een UV-lamp

Een UV-fi lter zorgt er voor dat alle bacteriën en eencellige algen (groen water) in de waterstroom door het UV-licht in de fi lter worden afgedood. Hierdoor is het water wel helder, maar blijven overtollige voedingselementen aanleiding geven tot algengroei en in het bijzonder draadalgengroei. Overtollige voedingselementen kunnen afgebroken worden door aangepaste bacteriën. In combinatie met een UV-lamp zijn die echter moeilijk inzetbaar in de vijver. Daarom is het belangrijk de noodzakelijke bacteriën toe te dienen in een vorm die toelaat dat de bacteriën zich ter plaatse ontwikkelen zonder in de waterstroom door de UV-lamp te worden afgedood. Dit kan met , waarbij de UV-lamp niet moet worden uitgeschakeld.

Waarom vijverlava?

Bacteriën zijn vooral te vinden op oppervlakken waar ze zich kunnen vasthechten DCM Vijverlava is een specifieke lavafractie voor vijvers. Dit inerte substraat is zeer poreus, maar toch voldoende hard zodat het een groot oppervlak biedt waarop ontelbaar veel waterzuiverende bacteriën zich kunnen vasthechten. Hierdoor is DCM Vijverlava een ideaal filtermateriaal voor de biologische zuivering in een meerkamerfilter of lavafilter.

Anderen lazen ook deze tuintips

DCM Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!