Bestaat het ideale bemestingsschema voor mijn gazon?

Bestaat het ideale bemestingsschema voor mijn gazon?

Over een mooi groen gazon beschikken, is niet altijd zo eenvoudig. Een gazon vraagt immers het hele jaar door regelmatig onderhoud (bekalken, bemesten, maaien…) en er kunnen bovendien verschillende problemen opduiken zoals mos en onkruid.

Op basis van zijn jarenlage ervaring heeft DCM een gamma organische meststoffen ontwikkeld dat voor elk gazonprobleem een oplossing biedt. Met DCM beschikt u over een gazon waar de buren jaloers op zijn. DCM stelt u het volgende onderhoudsprogramma voor :

1. Zuurtegraad in orde brengen

Slechts indien de groei van de grassprietjes continu doorgaat, blijft de grasmat fraai groen en de zode dik en dicht. De wortels moeten dus voortdurend water, lucht én voedingsstoffen ter beschikking hebben. Hiervoor is een optimale zuurtegraad noodzakelijk. Bij een onaangepaste zuurtegraad zijn de graswortels niet in staat voldoende voedingselementen op te nemen. Bovendien verzuurt de bodem van nature door afbraakprocessen in de bodem. Een jaarlijkse onderhoudsbekalking om de zuurtegraad op terug op peil te brengen is dus aangewezen. 

Voordelen
  • Werkt verzuring van de bodem tegen
  • Belemmert de ontwikkeling van mos
  • Zorgt voor een betere opname van de meststoffen

 

2. Voorjaarsbemesting

Na de winter is een gazon  vaakuitgeput en vergeeld. in het voorjaar trekt de groi op gang en heeft het gras nood aan voeding. Bemest daarom met een stikstofrijkeformule om het gras snel weer groen te kleuren en terug te doen stralen.  

 

3. Zomerbemesting

Ook in de zomer heeft het gras nood aan voeding. De stralende zon, hoge temperaturen en droogte kunnen heel wat stress veroorzaken voor het gras. Voorzie het gras van een evenwichtige voeding om de gras- en wortelgroei te stimuleren en het gazon beter te beschermen tegen extreme omstandigheden.. 

 

4. Najaarsbemesting

Voordelen
  • Versterkt uw gazon zodat het zonder problemen de winter doorkomt
  • Met magnesium en ijzer voor een diepgroene bladkleur
  • Hoog gehalte aan kalium voor een gesloten grasmat goed bestand tegen vorst en betreding
  • Minder mos in het voorjaar

 

Waarom uw gazon 3x bemesten?

Alles wat groeit, verbruikt voedsel. Een onberispelijke grasmat is een continu proces van vernieuwing van grassprietjes. Door uw gazon 3 maal per jaar te bemesten, een eerste maal in de voorjaar en een tweede maal in de zomer en een derde maal in het najaar, voorziet u voldoende energie voor een continue grasgroei, het hele jaar door. Zo krijgt u een dichte, groene grasmat, waarin onkruiden en mos nog nauwelijks kansen krijgen.  

3 redenen om uw gazon minimaal 3 maal per jaar te bemesten:

  • om een stevige, groene grasmat te bekomen en te behouden. Goed bemeste gazons zijn immers beter bestand tegen ziektes.
  • om de wortelgroei van het gras voor de hoge zomertemperaturen nog eens extra te stimuleren en zo het gras beter te beschermen tegen droge periodes
  • omdat mos niet goed groeit op voedselrijke bodems (ooit al eens mos gezien op goed bemeste sportvelden?)