Uw gazon is aan renovatie toe

Uw gazon is aan renovatie toe

Een droge zomer, een koude winter, spelende kinderen, … kunnen het gazon in uw tuin flink beschadigen. Kale en dorre plekken ontsieren uw gazon. Opnieuw aanleggen? Nee, dat is niet nodig! U kan uw gazon nieuw leven inblazen met de hulp van DCM.

Doorzaaien en herstellen met DCM RIPARO® Plus

Dankzij de snelle kieming en opkomst van de grassen in de gazonmengeling DCM Graszaad Riparo® Plus wordt uw gazon snel opgevuld met nieuwe grassprietjes. De kale plekken verdwijnen als sneeuw voor de zon. Na enkele weken geniet u van een dicht, donkergroen gazon. Doordat DCM Graszaad Riparo® Plus samengesteld is op basis van fijne, maar toch sterke grassoorten weeft het zich ongemerkt tussen bestaande sier-, speel- en sportgazons.

Tip

Om te grote verschillen tussen de bestaande en de nieuw ingezaaide grasmat te vermijden, zaait u best ook deels over de bestaande grasmat.

Na het verticuteren

Een gazon verticuteren is een ernstige ingreep. De messen trekken door de zoden en kammen het mos en de viltlaag los. Er ontstaan talrijke kleine kale plekjes. Zaait u na het verwijderen van mos en viltlaag DCM Graszaad Riparo® Plus aan 20g per m² dan zal de grasmat na enkele weken weer stevig en volkomen gesloten zijn.

Tip

Om het gazon sneller dicht te laten groeien is een bemesting met 1 kg DCM Gazonmeststof per 10 m² aangewezen.

Hoe een gazon herstellen?

Maai het bestaande gazon voldoende kort en verwijder alle aanwezige onkruiden, mos, grasafval. Maak de ondergrond een beetje los met een hark of door te verticuteren. Zo kunnen de nieuwe plantjes goed inwortelen. Werk eventuele oneffenheden weg met b.v. DCM Vivimus® Gazon. Werk in grote plaatsen DCM Meststof Aanleg Gazon in, een organische meststof met hoog organisch stofgehalte. Zo verbetert u de structuur en brengt u tevens een eerste basisvoeding aan.

Zaai 10-15 gram DCM Graszaad Riparo® Plus per m² bij windstil weer op een vochtige bodem. Schud de doos vooraleer te strooien, zodat de verschillende grassoorten goed gemengd zijn. Hark de zaadjes indien mogelijk licht in (tot maximaal 1 cm) en rol aan. Hou de bodem gedurende de kieming voldoende vochtig, zeker in droge periodes.

DCM Vivimus® Gazon

DCM Vivimus® Gazon

Bodemverbeteraar voor het herstellen of aanleggen van gazons