Overdreven slibvorming

Overdreven slibvorming

Een beperkt laagje slib op de vijverbodem is nuttig voor tal van vijverbewoners. Wanneer de sliblaag te dik wordt wijst dit op een teveel aan afvalstoffen en een slechte verwerking ervan. 

Gele bladkleur van moerasplanten in een biofilter

Gele bladkleur van moerasplanten in een biofilter

Biofilters van zwemvijvers en andere vijvers worden vaak beplant met o.a. gele lis. De bedoeling hiervan is dat deze planten de overtollige voedingselementen uit het water filteren en op die manier de biofilter maximaal laten renderen.

DCM Bladvoeding Olega® Groen

DCM Bladvoeding Olega® Groen

Bladvoeding voor een altijd-groen effect

Slechte groei van waterlelies

Slechte groei van waterlelies

Vooral jonge waterlelies hebben het soms moeilijk om zich te ontwikkelen. Een slechte bladontwikkeling doet de planten na verloop van tijd wegkwijnen.

DCM Plantbriketten voor vijverplanten

DCM Plantbriketten voor vijverplanten

Meststofbriketten voor vijverplanten

Slechte groei van waterplanten

Slechte groei van waterplanten

Zoals alle planten hebben ook waterplanten voeding nodig om zich te ontwikkelen. Meestal is die voeding van nature voldoende aanwezig. Soms ontbreken bepaalde elementen echter en kunnen de planten een gebrekkige groei vertonen.

Water verspreidt slechte geur

Water verspreidt slechte geur

Door een opstapeling van organische afvalstoffen die van buitenaf in de vijver terecht komen, kan vijverwater op de duur een onaangename geur verspreiden.

DCM Optima pH-KH-GH

DCM Optima pH-KH-GH

Voor een vijver in balans

Algen in de zwemvijver

Algen in de zwemvijver

Algen vormen een essentieel onderdeel van de voedselketen en zijn onmisbaar voor het biologisch evenwicht in een zwemvijver. De volledige afwezigheid van algen nastreven heeft dus geen zin en kan zelfs het evenwicht van de zwemvijver verstoren.

DCM Optima Bact

DCM Optima Bact

Geconcentreerde oplossing van waterzuiverende bacteriën

Algen, vaak ongewenste gasten in uw vijver

Algen, vaak ongewenste gasten in uw vijver

Een overmatige algengroei in uw vijver is een veel voorkomend probleem. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken, maar gelukkig ook verschillende oplossingen.

DCM Vijverklaar

DCM Vijverklaar

Voor helder vijverwater

Onderhoud van een kleine vijver

Onderhoud van een kleine vijver

Kleine vijvers zijn meer onderhevig aan invloeden van buitenaf (vb. meer temperatuurschommelingen). De waterkwaliteit goed verzorgen is dan ook belangrijk.

Waterkwaliteit, de basis van een gezonde vijver

Waterkwaliteit, de basis van een gezonde vijver

Water speelt in elke vijver de hoofdrol. Om te kunnen genieten van een mooie en gezonde vijver is het dan ook erg belangrijk dat dit water in goede conditie verkeert.

DCM Vijverwatertestkit

DCM Vijverwatertestkit

Testkit voor vijverwater

Voederen

Voederen

De precieze voedingsbehoefte van de vissen in uw vijver is moeilijk te bepalen. Als u rekening houdt met onderstaande punten, zullen er wellicht geen problemen opduiken.

De waterkwaliteit is van levensbelang voor vissen

De waterkwaliteit is van levensbelang voor vissen

Nog meer dan voor planten, is de chemische waterkwaliteit van levensbelang voor vissen. Een slechte waterkwaliteit tast de gezondheid van vissen aan, zowel direct als onrechtstreeks door het veroorzaken van stress en verhoogde ziektegevoeligheid.

Onderhoud van de zwemvijver

Onderhoud van de zwemvijver

De helderheid van water in een zwemvijver is afhankelijk van een samenspel van allerlei biologische processen die worden bepaald door de waterkwaliteit en waterzuiverende bacteriën.

Onderhoud Vijver

Onderhoud Vijver

Net als de rest van uw tuin heeft ook uw vijver onderhoud nodig. Door elk seizoen enkele klusjes uit te voeren, kan u het hele jaar rond genieten van een mooie en heldere vijver

Filters en bacteriën

Filters en bacteriën

Een heldere vijver is fascinerend en brengt rust in de tuin. Helaas heeft iedere vijver te maken met een voortdurende organische vervuiling (ingewaaide bladeren, plantenresten, overtollig visvoer…) die de helderheid van het water kan beïnvloeden.

DCM Zeoliet

DCM Zeoliet

Natuurlijke fixatie van ammonium

Slib, houd het onder controle

Slib, houd het onder controle

Slib is de afzetting op de bodem van in uw vijver aanwezige vaste deeltjes. Dood organisch materiaal zoals plantenresten en ingewaaid blad kan zich gedurende jaren opstapelen tot een dikke, zuurstofarme laag. De afbraakprocessen die in het bezinksel plaatsvinden, gebeuren dus zonder zuurstof (anaeroob).

Zuurstofplanten

Zuurstofplanten

Zuurstofplanten groeien “kopje onder” en geven zuurstof af aan het vijverwater. Deze zuurstof is levensnoodzakelijk voor de vissen en voor de bacteriële afbraak van organisch materiaal zoals plantenresten en overtollig visvoeder.

DCM Optima GH+

DCM Optima GH+

Verhoogt de totale hardheid (GH)

Uitzetten van vissen

Uitzetten van vissen

Wanneer u vissen koopt, let er dan op dat ze in optimale conditie verkeren. Gezonde vissen herkent u aan volgende kenmerken:

Aantal vissen

Aantal vissen

In de meeste boeken wordt de hoeveelheid vis die u maximaal mag uitzetten, uitgedrukt per eenheid wateroppervlak. De meningen hierover lopen sterk uiteen, van 10 cm tot 150 cm vis per vierkante meter !

Soorten vissen

Soorten vissen

Het aantal soorten vissen dat in de handel wordt aangeboden is heel groot. Niet alle vissen zijn geschikt voor siervijvers met planten. Sommige soorten woelen de bodem om of veroorzaken vraatschade aan onderwaterplanten.

Biofilter zonder zorgen

Biofilter zonder zorgen

In een zwemvijver is de helderheid van het water van groot belang. Om te voorkomen dat ingewaaide bladeren, plantenresten, overtollig visvoer en andere afvalstoffen het vijverwater vervuilen, wordt een vijver meestal van een aangepaste filter voorzien.

DCM Vijverlava

DCM Vijverlava

Vijverlava

Aanleg vijver

Aanleg vijver

Een heldere vijver is fascinerend en brengt rust in de tuin. Door bij de aanleg rekening te houden met enkele aandachtspuntjes bent u al goed op weg naar de droomvijver die u altijd wilde.

Optima Filter-Start

Optima Filter-Start

Micro-organismen voor activering van de vijverfilter.

Waterlelie

Waterlelie

Aan de koningin van de vijver zijn volledige boeken en websites gewijd. Onderstaande uitleg over waterlelies is dan ook heel summier en niet meer dan een overzicht van de verschillende groepen waterlelies, onderverdeeld in functie van de plantdiepte. Eerst worden enkele tips gegeven in verband met planten, standplaats en delen.

Drijvende planten en planten met drijvende bladeren

Drijvende planten en planten met drijvende bladeren

Overmatig veel zonlicht veroorzaakt een te sterke opwarming van het water en kan zo leiden tot zuurstofgebrek. Bovendien is teveel zonlicht één van de belangrijkste oorzaken van sterke algengroei, vooral van draadalgen.

Moeras- en oeverplanten

Moeras- en oeverplanten

Tientallen soorten maken deel uit van deze groep. Het is dan ook onbegonnen werk om alle moeras- en oeverplanten te bespreken.

Vijverpotgrond DCM

Vijverpotgrond DCM

Vijverpotgrond