DCM Vivitree®: de uitgebalanceerde meststof voor bomen en grote struiken

Speciaal voor bomen en grote struiken ontwikkelde DCM VIVITREE®. Deze meststof bestaat uit een grote variatie aan organische grondstoffen die gelijkmatig vrijkomen waardoor een rustige en continue groei verzekerd wordt. De organische fosforbronnen resulteren bovendien in een sterk wortelgestel. De formule is verrijkt met magnesium (2 % MgO) voor een prachtige groene blad- of naaldkleur. DCM VIVITREE® wordt aangeboden in MINIGRAN® TECHNOLOGY: een zeer fijn microgranulaat waarvan elk korreltje exact dezelfde samenstelling heeft. Hierdoor is een homogene verdeling of bodeminjectie mogelijk. Bovendien kan DCM VIVITREE® gebruikt worden in de biologische landbouw*.

DCM VIVITREE® kan bij aanplant gemengd worden in de plantput of het plantsubstraat of bij onderhoud gestrooid worden rondom de kroonprojectie.

Dosis aanplanting: 2-4 kg/m³ substraat, dosis onderhoud: 0,2-0,4 kg/m² kroonprojectie. DCM VIVITREE® (NPK 4-3-6 + 2 MgO) is verkrijgbaar in MINIGRAN® TECHNOLOGY in zakken van 25 kg.

 

Kroonprojectie

 

*[bevat enkel grondstoffen toegelaten in Bijlage I van de verordening (EG) nr. 889/2008 inzake de biologische productiemethode en wijzigingen]