Een goede optie voor het verbeteren van de oogstkwaliteit bij de teelt van kropsla

Proefresultaat DCM VIVIFOS® in de perspotgrond

DCM VIVIFOS® is een samengestelde meststof NP 4-30. DCM VIVIFOS® is geen puur chemische meststof, maar bevat ook een selecte keuze van organische fosforbronnen. Hierdoor is de fosforwerking van DCM VIVIFOS® geen puur oplossingsproces, maar wel een geleidelijk en continu vrijstellingsproces van de aanwezige fosfor gedurende meerdere weken (75 - 100 dagen).

Proeven uitgevoerd door het Proefstation voor de Groenteteelt tonen het volgende aan:

  • perspotgrond met een standaardbemesting, zoals die op heden in de praktijk toegepast wordt, vertoonde een minder goede veld- en bakvulling
  • standaardpotgrond + 3 kg/m³ DCM VIVIFOS® in MINIGRAN® scoorde telkens heel goed op vlak van veldvulling, bakvulling en kropvulling. Daarenboven toonde dit object steeds een lager groeiend gewas en een hoger gemiddeld oogstgewicht. Op vlak van oogstkwaliteit had dit object steeds een meerwaarde.

“ Het bijmengen van DCM VIVIFOS® in de perspotgrond voor de zaai van kropslaplanten, is een goede optie voor het verbeteren van de oogstkwaliteit bij de teelt van kropsla. “

uit: Proeftuinnieuws nr. 10, 14 mei 2004. Gebruik van organische meststoffen in perspotgrond bij serrekropsla uitgevoerd aan het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!