Sportvelden

Topklasse begint met een goed graszaadmengsel

De keuze van het graszaadmengsel is van essentieel belang voor een geslaagd sportveldproject. Op basis van zijn kennis en ervaringen heeft DCM naast meststoffen sinds meerdere jaren ook topklasse graszaden voor sportvelden in zijn assortiment. Deze graszaadmengsels helpen de sportveldbeheerder om elke nieuwe inzaai of renovatie van een bestaand sportveld met succes te realiseren. 

Jaarlijks worden de DCM graszaadmengsels geëvalueerd in praktijkproeven. De gebruikte rassen worden vergeleken met de nieuwe rassenlijst en indien mogelijk worden de samenstellingen verbeterd. Zo blijven de DCM graszaadmengsels optimaal presteren en zorgen ze elk jaar opnieuw voor het beste resultaat, ook bij aanleg of doorzaai onder tijdsdruk, extreme weersomstandigheden en intense betreding.

Eén van de verbeteringen van de laatste jaren is het invoegen van tetraploïd Engels raaigras, speciaal veredeld voor het gebruik op sportvelden. Tetraploïd Engels raaigras in DCM Graszaden voor sportvelden heeft belangrijke voordelen:

 • snellere en betere opkomst; ook bij lagere temperaturen, waardoor ook vroeg in het voorjaar en laat in het najaar ingezaaid/doorgezaaid kan worden
 • sneller sluiten van de grasmat: betere onkruidonderdrukking
 • diepere beworteling: beter bestand tegen droogte
 • uitmuntend in standvastigheid en betredingstolerantie
 • minder ziektegevoelig
 • goede zomer- en winterkleur

 

IJzersterke grasmat met uitmuntende betredingstolerantie.

DCM GRASZAAD SOCALCIO®

40 % Lolium perenne – Engels raaigras - 35 % Lolium perenne tetraploïd – Engels raaigras tetraploïd - 25 % Poa pratensis – Veldmeendgras

 • topklasse sportveldmengsel voor A-velden, wedstrijd- en eerste trainingsvelden
 • op basis van toprassen uit de officiële Nederlandse Grasgids
 • specifiek samengesteld voor een snelle opkomst, ook in minder gunstige omstandigheden, voor een dichte grasmat met optimale onkruidonderdrukking
 • uitmuntend in standvastigheid en bespelingstolerantie
 • voor een grasmat met erg goede ziekteresistentie tegen o.a. voetrot, rooddraad, roest en andere typische ziekten voor de Beneluxregio
 • groot aanpassingsvermogen en daardoor breed inzetbaar
 • voldoende schaduwtolerant voor hoofdterreinen waarbij de tribune een groot deel van de dag schaduw werpt op het terrein
 • behoudt zowel in de winter als de zomer goed zijn kleur
 • geschikt voor alle grondsoorten

 Aangezien de tussenseizoenen steeds korter worden is de beginontwikkeling van het sportveldmengsel van groot belang. DCM GRASZAAD SOCALCIO® vestigt zich erg snel dankzij het Engels raaigras, maar ook de veldbeemdgrasvariëteiten hebben een snelle beginontwikkeling. Dit zal zorgen voor een hoger aandeel veldbeemdgras en een sterkere grasmat van bij de start. Hierdoor is DCM GRASZAAD SOCALCIO® uiterst geschikt voor de doorzaai van bestaande grassportvelden na het seizoen.

 

DCM GRASZAAD TERRENO®

50 % Lolium perenne – Engels raaigras - 30 % Lolium perenne tetraploïd – Engels raaigras tetraploïd - 20 % Poa pratensis – Veldbeemdgras

 • voldoet aan alle eisen voor het bekomen van een sterke grasmat
 • vestigt zich snel waardoor onkruiden minder kans krijgen
 • geschikt voor alle grondsoorten en grassportvelden, wordt voornamelijk gebruikt voor B-velden en trainingsvelden

 

Indien nodig kunnen voor specifieke toepassingen ook andere mengsels op maat geproduceerd worden. Meer info kan u bekomen bij uw DCM adviseur.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!