DCM MIX-GREEN PLUS - Topper voor de bemesting van greens en tees

Aan de grasmat op een golfbaan worden hoge eisen gesteld. Een goede start na de winter met de juiste bemesting is onontbeerlijk.

Daarom ontwikkelde DCM speciaal voor de voorjaars- en zomerbemesting DCM MIX-GREEN PLUS, een organische meststof met wetting agent. Deze zorgt voor een continu groeiende, groene grasmat.

DCM MIX-GREEN PLUS

Samengestelde organische meststof NPK bevattende magnesium met ijzer en wetting agent

NPK 10-3-7 + 2 MgO + Fe (EDTA) + wetting agent – MINIGRAN®

met INTRO® effect voor:

  • een betere en homogenere groene kleur
  • geen droogteplekken
  • geen plasvorming na kunstmatige beregening
  • werkbesparend: bemesting en wetting effect in één toepassing
  • waterbesparend: minder verlies aan water door verdamping en afvloeiing + betere verdeling van water in de toplaag

Foto’s getrokken eind april 2007, Praktijkproef Golf de Pierpont, België, 2007

Golfvelden

greens en tees om de 4 – 6 weken (voorjaar + zomer): 4 – 5 kg/100 m²

fairways 1 – 2 toepassingen per jaar (voorjaar + zomer): 5 – 7 kg/100 m²

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!