Groenteteelt

DCM ECO wordt DCM ECOR®

Nieuwe naam en verpakking, zelfde NPK en professionele kwaliteit.

Organische bemesting wordt steeds populairder. Daarom heeft DCM een productassortiment ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de biologische landbouw in overeenstemming met de EU-verordening (2018/848). Er worden enkel grondstoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong gebruikt.

Met een moderne 100% recycleerbare verpakking en duidelijke herkenbare, productspecifieke kleuren zijn onze ECOR®-meststoffen duidelijk te onderscheiden. De NPK-waarden veranderen niet en de complexe grondstofsamenstelling blijft identiek. Bovendien bevat elke verpakking een button die aangeeft over hoeveel dagen de voedingsstoffen op een gecontroleerde manier vrijkomen. En dit allemaal met de gebruikelijke, hoogwaardige MINIGRAN® kwaliteit.

Met de DCM ECOR®-LIJN is het dus perfect mogelijk om uw planten op een ecologische manier het jaarrond te bemesten met organische meststoffen op basis van dierlijke en/of plantaardige grondstoffen en dit zonder kwaliteitsverlies.

Duurzame productieprocessen

Het ecologische aspect speelt altijd een rol in de productie van onze meststoffen. Het duurzame en zorgvuldige gebruik van grondstoffen en hulpbronnen is een constant thema in het hele bedrijf. Bij de productie van meststoffen wordt bijvoorbeeld geen afvalwater geproduceerd en in het grondwater geloosd. Al het gebruikte water wordt in het product verwerkt of verdampt. De elektriciteit voor de productie wordt verkregen uit hernieuwbare energiebronnen. Het grootste deel van de grondstoffen is afkomstig uit Europa - alleen al in de Benelux wordt ongeveer 80 % van de grondstoffen aangekocht, waar ook de meststoffen worden geproduceerd. Dit houdt de CO2-voetafdruk zo klein mogelijk.

Organische grondstoffen

Voor de productie van de organische meststoffen gebruikt DCM enkel hoogwaardige grondstoffen van dierlijke en plantaardige oorsprong die toegelaten zijn voor gebruik in de bio-teelt. Door nevenstromen uit de voedingsindustrie te gebruiken, geeft DCM ze een tweede leven en kunnen al deze grondstoffen terug naar de natuur keren. Elke grondstof heeft een specifieke voedingswaarde en een eigen vrijstellingspatroon van voedingselementen (N-P-K-Mg-…) en sporenelementen (Fe-Mn-B-…). Dit stelt DCM in staat om voor iedere teelt een passende meststof samen te stellen.

Efficiënte continue gecontroleerde vrijstelling

Door een brede waaier aan verschillende organische grondstoffen te combineren in één formule, wordt er een continue werkingsduur gedurende een aantal maanden verkregen. Deze “Efficient Controlled Organic Release” (ECOR®.) is gemeten en bewezen in verschillende laboratoria en praktijksituaties. Zo wordt het gewas dagelijks gevoed en zijn de uitspoelingverliezen ook minimaal.

DCM meststoffen spoelen tot 4x minder uit dan puur chemische meststoffen. Hierdoor worden geen nutriënten verspild en worden grond- en oppervlaktewater niet vervuild door uitspoeling van stikstof, fosfaat en kalium.

Gelijkmatige verdeling

Het MINIGRAN®-granulaat bevat door het unieke productieproces dezelfde voeding in elk korreltje. Bij diverse onderzoeken is zelfs gebleken dat MINIGRAN® tot 60% efficiënter te verdelen is ten opzichte van een reguliere korrel of kruimel! Iedere wortel kan in contact komen met de organische voeding. Dit resulteert in een beter vertakt wortelgestel, een efficiëntieslag wat betreft de aangeboden nutriënten en een gelijkmatige groei en kleur.

Verbeterde wortelontwikkeling

De bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid spelen een belangrijke rol voor een gezond wortelgestel en dus een optimale groei. Om een goede bodemstructuur te bekomen en te behouden tijdens de volledige teelt is de inbreng van organisch materiaal noodzakelijk. DCM heeft specifieke meststoffen en organische bodemverbeteraars voor de beste wortel- en (her)groei met een duurzaam effect. Gezonde, actieve wortels zijn de basis voor gezonde en stressbestendige planten. Een diep en goed ontwikkeld wortelgestel is een voorwaarde voor een hoge opbrengst.

Bodemleven activeren

Een gezond en actief bodemleven is de garantie voor een bodem in balans en gezonde planten die tegen een stootje kunnen. In deze omstandigheden zullen plantenwortels beter groeien en planten zich beter ontwikkelen. De natuurlijke omzetting van de DCM producten in de bodem activeert de ontwikkeling van een rijk, gevarieerd en positief bodemleven. DCM voedt niet alleen dit microbieel leven, maar heeft ook producten om het op peil te brengen en te houden. Deze producten zijn onmisbaar voor een divers en actief bodemleven in verschillende teelten.

DCM heeft zijn organische meststoffen op basis van dierlijke en/of plantaardige grondstoffen, toegelaten voor de biologische teelt, voor u gebundeld in een folder: Bio-assortiment Tuinbouw. Vraag uw exemplaar via de DCM website.

Vraag meer raad aan uw accountmanager.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!