Containerteelt

DCM ECOR® 5, de eerste organische meststof met extra lange werking

DCM presenteert u als 1ste ter wereld een 100 % organische meststof met gecontroleerde verlengde werking: DCM ECOR® 5 met MINIGRAN® TECHNOLOGY (NPK 8-5-6). Waar klassieke hoogwaardige organische meststoffen een werkingsduur hebben van 50 tot 100 dagen, heeft DCM met DCM ECOR® 5 nu een volledig organische meststof ontwikkeld die haar voedingselementen vrijstelt over een periode van 100 tot 150 dagen en dit zonder gebruik van coating of inhibitoren. Deze nieuwe stap in bemesting is het resultaat van een vierjarig project onder leiding van het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw met steun van IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen). Tijdens deze periode werd het product ontwikkeld op laboschaal, maar ook afgetoetst met vele praktijkervaringen.

Naast een brede waaier aan organische grondstoffen, elk met hun eigen NPK waarde en vrijstellingspatroon, is DCM ECOR® 5 gecomplexeerd met natuurlijke plantenextracten. De uniforme menging van de organische grondstoffen met deze plantenextracten tijdens het MINIGRAN® granulatieproces zorgt voor een optimale complexering en een gelijkmatige vrijstelling van de voedingselementen uit elk MINIGRAN® korreltje over een periode van 100 tot 150 dagen.  Door zijn extra lange werking is DCM ECOR® 5 ideaal voor potgrondteelten met een teeltduur van 100 tot 150 dagen. In teelten van langere duur (> 150 dagen) zal minder (snel) bijbemest moeten worden, waardoor de arbeidskosten lager zijn. De kleine afmetingen van het MINIGRAN® korreltje maken een gelijkmatige verdeling over het substraat mogelijk voor een homogene extra lange werking. DCM ECOR® 5 kan aan hogere dosissen toegepast worden dan klassieke meststoffen, zonder gevaar voor verbranding of uitspoeling. Hierdoor is ze ideaal voor planten met een grote nutriëntenbehoefte maar die bij de start gevoelig zijn voor (te) hoge zoutconcentraties. Bijkomend voordeel: door de gelijkmatige en lange vrijstelling heeft DCM ECOR® 5 ook bewezen lagere uitspoelingsverliezen. Hierdoor verhoogt de efficiëntie van de toegediende eenheden en wordt het milieu minder belast. Ideaal voor zij die duurzaam wensen te bemesten.

Verschillende labo’s hebben de vrijstellingsperiode van DCM ECOR® 5, maar ook van de andere DCM meststoffen opgemeten. Om de werkingsduur van zijn verschillende 100 % organische meststoffen te karakteriseren, lanceert DCM de ECOR® waarde (Efficient Controlled Organic Release). Deze waarde geeft het aantal dagen weer waarop de meststof gecontroleerd en gelijkmatig haar voedingselementen vrijstelt. Elke 100 % organische meststof in het DCM assortiment heeft nu zijn ECOR® waarde. Zo kan u eenvoudig kiezen afhankelijk van wat u wenst voor uw teelt.

Vind een verkooppunt bij u in de buurt

DCM Professionele Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!