DCM ECOR® 5, de eerste organische meststof met extra lange werking

De DCM organische meststof ECOR® 5 met MINIGRAN® Technology beschikt over bijzondere troeven voor de (biologische) containerteelt: een extra lange, gecontroleerde werking, beduidend minder uitspoeling, en minder verlies bij bijbemesting. 

DCM ECOR® 5 met MINIGRAN® Technology (NPK 8-5-6) is een 100% organische meststof met gecontroleerde verlengde werking. Waar klassieke hoogwaardige organische meststoffen een werkingsduur hebben van 75 tot 100 dagen, stelt DCM ECOR® 5 de voedingselementen vrij over een periode van 100 tot 150 dagen en dit zonder gebruik van coating of remmers.

100 tot 150 dagen

Naast een brede waaier aan organische grondstoffen, elk met hun eigen NPK waarde en vrijstellingspatroon, bevat DCM ECOR® 5 ook natuurlijke plantenextracten. De uniforme menging van de organische grondstoffen met deze plantenextracten tijdens het MINIGRAN® granulatieproces, geeft een optimale verbinding. Dat zorgt voor een gelijkmatige vrijstelling van de voedingselementen uit elk MINIGRAN® korreltje en dat over een periode van 100 tot 150 dagen. Door deze extra lange werking is DCM ECOR® 5 ideaal voor potgrondteelten met een duur van 100 tot 150 dagen.

Efficient Controlled Organic Release
DCM ECOR® 5 kostenbesparend

Kostenbesparend

In teelten van langere duur, meer dan 150 dagen, zal minder (snel) bijbemest moeten worden waardoor de arbeids- en productkosten lager blijven. Dankzij de MINIGRAN® Technology blijven de kleine korreltjes van DCM ECOR® 5, bij bijbemesting, veel beter op het substraat of de potgrond liggen en rollen ze er niet af. Dit laatste kan wel het geval zijn met de ronde bolletjes van gecoate chemische meststoffen. De kleine afmetingen van het MINIGRAN® korreltje zorgen bovendien voor een gelijkmatige verdeling over het substraat en een homogene werking.

Ook in hoge dosis

DCM ECOR® 5 kan ook in hogere dosissen toegepast worden dan klassieke organische meststoffen, zonder gevaar voor verbranding of uitspoeling. Hierdoor is ze ideaal voor planten met een grote nutriëntenbehoefte die bij de start echter gevoelig zijn voor (te) hoge zoutconcentraties.

Minder uitspoeling

Bijkomend voordeel: door de gelijkmatige en lange vrijstelling leidt DCM ECOR® 5 met MINIGRAN® Technology ook tot lagere uitspoelingsverliezen. Hierdoor verhoogt de efficiëntie van de toegediende eenheden en wordt het milieu minder belast, wat de duurzaamheid van de teelt ten goede komt. DCM ECOR® 5 is dan ook bijzonder geschikt voor biologische containerteelt.

ECOR: Efficient Controlled Organic Release

DCM ontwikkelde een eigen waarde om de werkingsduur en vrijstellingsperiode van haar 100% organische meststoffen te bepalen. De ECOR® waarde (Efficient Controlled Organic Release) geeft het aantal dagen weer waarop de meststof gecontroleerd en gelijkmatig haar voedingselementen vrijstelt. Elke organische meststof in het DCM assortiment heeft zo zijn eigen ECOR® waarde.

De bijzondere bemesting DCM ECOR® 5 is het resultaat van een vierjarig project onder leiding van het onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw met steun van IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen).

Lees hier meer over de voordelen van DCM organische meststoffen voor de bioteelt.

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster