Productfolder DCM TURF-MIX

Speciaal voor grasvelden heeft DCM de meststof DCM TURF-MIX ontwikkeld. 

Downloaden

PRESTOP®: biologisch fungicide voor de teelt van gras

Kiemschimmels en wortelrot kunnen zowel primair als secundair en veelal afhankelijk van de weersomstandigheden voor heel wat problemen zorgen in de teelt van gras. De meest gekende zijn Pythium, Fusarium, Phytophthora, Sclerotinia en Rhizoctonia.

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet direct opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

Specifieke substraten voor golf

Voor alle specifieke toepassingen zijn aangepaste substraten beschikbaar.

Graszaden voor golf

Elke zone binnen een golfterrein stelt zijn specifieke eisen qua graszaadkeuze. Daarom heeft DCM een assortiment graszaadmengsels ter beschikking die samengesteld zijn op de basis van toprassen.

Aarzel niet ons te contacteren voor een specifiek advies. De DCM adviseurs vindt u hier

Standaardbemestingsschema’s voor golfvelden

Download hier ons bemestingsadvies

Informatiebrochure Golfvelden

De voornaamste inzichten, adviezen, praktijkervaringen en tips hebben we voor u gebundeld in een informatiebrochure voor het duurzaam beheren en bemesten van golfvelden.

Downloaden

Bodemverbetering op green, fore green, putting green en tee

Toplagen van grassportvelden zijn veelal arm aan organische stof en inert qua bodemleven. Hieraan extra aandacht geven is dus zeker een must!

Door het inmengen van volgende bodemverbeterende middelen tijdens mechanische grondbewerkingen of holprikken worden deze tot in de wortelzone van het gras gebracht, voor een optimaal resultaat.

Daarnaast kunnen ze indien gewenst ook gemengd worden met dressgronden die na de toepassing ingeborsteld worden.

DCM VIVIFOS® – Voor diepere en sterkere wortels

Voor een goede inworteling van graszaadplantjes is voldoende en vooral goed opneembare fosfor belangrijk. Fosfaat aanwezig in de bodem kan vanwege structuurproblemen of onaangepaste pH moelijk opneembaar zijn door de graswortels. Dit is niet het geval met de vlot opneembare fosforbronnen aanwezig in DCM VIVIFOS® in MINIGRAN®.

Proefresultaat DCM VIVISOL® - voor meer bodemleven

Toplagen van grassportvelden zijn veelal arm aan organische stof en inert qua bodemleven. Hieraan extra aandacht schenken is dus zeker een must !

Door het inbrengen van DCM VIVISOL® tijdens de mechanische grondbewerkingen of holprikken worden deze organische bodemverbeteraar tot in de wortelzone van het gras gebracht, voor een optimaal resultaat. Daarnaast kan indien gewenst DCM VIVISOL® ook gemengd worden met dressgronden die na de toepassing ingeborsteld worden.

DCM MIX-GREEN PLUS - Topper voor de bemesting van greens en tees

Aan de grasmat op een golfbaan worden hoge eisen gesteld. Een goede start na de winter met de juiste bemesting is onontbeerlijk.

Daarom ontwikkelde DCM speciaal voor de voorjaars- en zomerbemesting DCM MIX-GREEN PLUS, een organische meststof met wetting agent. Deze zorgt voor een continu groeiende, groene grasmat.

Wapen het gazon tegen de volgende droogte: DCM MIX-GREEN PLUS

Na een lange droge periode staan veel gazons er slecht bij. Droge en rosse plekken in gazons, plasvorming na beregening ... ook u zal hiermee al geconfronteerd zijn. DCM heeft hiervoor een oplossing nl. DCM MIX-GREEN PLUS.