DCM VIVISOL: Stimuleert en diversifieert het bodemleven!

Al jarenlang een bewezen product in de groenteteelt!

 

 

DCM behaalt het MVO milieucharter!

DCM behaalde het MVO milieucharter van de Provincie Antwerpen. Dit certificaat heeft als doel bedrijven te stimuleren om projecten inzake milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit te werken die verder gaan dan de wetgeving.

DCM ProLico® - Vloeibare meststoffen voor BIO

DCM ProLico® zijn vloeibare meststoffen toegelaten voor gebruik in de bio-teelt. Ze bevatten enkel grondstoffen toegelaten volgens de EU-Verordening 889/2008 en zijn gecertificeerd door verschillende instanties.

DCM ECO-LIJN

De DCM ECO-LIJN bevat stuk voor stuk producten toegelaten voor gebruik in de bio-teelt. Ze bevatten enkel grondstoffen toegelaten volgens de EU-Verordening 889/2008 en zijn gecertificeerd door verschillende instanties.

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet direct opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

DCM SOLAFIDA®, brengt uw bodem in balans

voor een beter rendement van uw standaardbemesting

Een goede optie voor het verbeteren van de oogstkwaliteit bij de teelt van kropsla

Proefresultaat DCM VIVIFOS® in de perspotgrond

DCM VIVIFOS® is een samengestelde meststof NP 4-30. DCM VIVIFOS® is geen puur chemische meststof, maar bevat ook een selecte keuze van organische fosforbronnen. Hierdoor is de fosforwerking van DCM VIVIFOS® geen puur oplossingsproces, maar wel een geleidelijk en continu vrijstellingsproces van de aanwezige fosfor gedurende meerdere weken (75 - 100 dagen).

MINIGRAN® TECHNOLOGY: MAXI-VOORDELEN

MINIGRAN® TECHNOLOGY is een innovatief en uniek productiesysteem voor het produceren van organische meststoffen onder de vorm van mini-korreltjes. Proeven tonen aan dat dit unieke organische microgranulaat meerdere troeven heeft in de groente- en fruitteelt.