DCM BENTONIET

Om het watervasthoudend vermogen van zandgrond te verhogen

DCM BENTONIET

Grijs-bruin microgranulaat dat bestaat uit kleimineralen om in lichte zandgronden water en voeding langer vast te houden. Kan ook uitgestrooid worden in stallen om onaangename geuren te binden of vermengd worden met de composthoop om de kwaliteit van de compost te verbeteren. Toepasbaar in de biotuin.

teeltsubstraat - bentoniet

Inhoud DCM Code
25 kg 1003631