DCM MIX-GREEN PLUS

Langwerkende meststof met wetting agent

DCM MIX-GREEN PLUS

Meststof met INTRO® effect: zorgt voor een optimaal waterbeheer en een sterkere grasmat. Langwerkende formule voor een gelijkmatige groei. Bovendien verrijkt met ijzer voor een diepgroene bladkleur.

samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 10-5-7 (2) met ijzer Fe en wetting agent

Inhoud DCM Code
25 kg 1000264

4 - 8 kg / 100 m²

Wapen het gazon tegen de volgende droogte: DCM MIX-GREEN PLUS

Na een lange droge periode staan veel gazons er slecht bij. Droge en rosse plekken in gazons, plasvorming na beregening ... ook u zal hiermee al geconfronteerd zijn. DCM heeft hiervoor een oplossing nl. DCM MIX-GREEN PLUS.

DCM MIX-GREEN PLUS - Topper voor de bemesting van greens en tees

Aan de grasmat op een golfbaan worden hoge eisen gesteld. Een goede start na de winter met de juiste bemesting is onontbeerlijk.

Daarom ontwikkelde DCM speciaal voor de voorjaars- en zomerbemesting DCM MIX-GREEN PLUS, een organische meststof met wetting agent. Deze zorgt voor een continu groeiende, groene grasmat.

DCM MIX-GREEN PLUS - Voor sportvelden met droogteplekken

Heeft u droogteplekken op uw sportveld? Plaatsen waar u water kan blijven geven, maar waar het niet wil indringen en dus verloren gaat via verdamping of afvloeiing? Mogelijks is dit te wijten aan een hydrofoob (= waterafstotend) karakter van de bovenlaag. Dit kan u doorbreken door een bemesting met DCM MIX-GREEN PLUS met INTRO effect.