DCM OPPOTSUBSTRAAT NR. 2 Fe

Professionele elastische potgrond

DCM OPPOTSUBSTRAAT NR. 2 Fe

Sterk elastisch mengsel dat inkrimping beperkt en snelle beworteling stimuleert. Dit goed drainerend mengsel voorkomt ‘natte voeten’ tijdens teelten van korte duur waar veel beregend wordt en is geschikt voor alle potplanten in potmaten tot 1 L.

teeltsubstraat - potgrond

Inhoud DCM Code
70 L 1002380