PRESTOP®

Biologisch fungicide

PRESTOP®

Kan zowel boven- als ondergronds preventief ingezet worden tegen kiemschimmel (Pythium, Phytophthora cinnamomi & Fusarium), grauwe schimmel (Botrytis) en stengelbrand (Didymella/Mycosphaerella) in groenteteelt en sierteelt.

Gliocladium catenulatum J1446 (toel. nr.: 9734P/B - Enkel professioneel gebruik in België)

Inhoud DCM Code
1 kg 1003242

0,5 % spuitoplossing