PRESTOP®

Biologisch fungicide

PRESTOP®

Kan zowel boven- als ondergronds preventief ingezet worden tegen kiemschimmel (Pythium, Phytophthora cinnamomi & Fusarium), grauwe schimmel (Botrytis) en stengelbrand (Didymella/Mycosphaerella) in groenteteelt en sierteelt

Gliocladium catenulatum J1446 (erk.nr.: 9734P/B - Enkel professioneel gebruik in België)

Dosis
0,5 % spuitoplossing
Verpakking
1 kg

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie en het etiket, inclusief de passende waarschuwingszinnen en –symbolen.