Onderhoud gazon

ACTIE: ontdek en doe extra voordeel!

Bestel nu 12 zakken DCM meststoffen of DCM bodemverbeteraar en ontvang 1 zak gratis*. Koop nu al je benodigde producten voor komend seizoen en doe extra voordeel! Of bestel 1 pallet en ontvang 3 zakken gratis*!

BEKIJK DEZE ACTIE

Gazonbemesting voor het actieve groeiseizoen

In het actieve groeiseizoen is een continue en gelijkmatige groei nodig om een dichte en diegroene graszode te bekomen én te behouden (geen groeistilstand én ook geen groeipieken). Hiertoe is een aangepaste bemesting nodig met een langwerkende meststof die evenwichtig is samengesteld.

DCM START - ideaal in het vroege voorjaar of na het verticuteren

Heeft de grasmat gedurende de wintermaanden afgezien? Geef ze dan in het voorjaar een opkikker met DCM START. Deze meststof met nadruk op stikstof (NPK 18-3-3  + 2 MgO) zorgt voor een snelle (her)groei en een goed dichtgroeien van de grasmat. Het extra magnesium zorgt voor een diepgroene graskleur.

Extra tips voor een professioneel onderhoud van gazons

Enkele extra tips inzake maaien, bemesten en beregenen om jaarrond van een perfect gazon te genieten.

Standaardschema voor mulching-maaien / robot maaien

Mulching-maaiers snipperen het grasafval in kleine deeltjes en laten deze op het gazon liggen. De grassprietjes moeten snel verteerd worden om het ontstaan van een viltlaag te voorkomen.

Het is echter onjuist om ervan uit te gaan dat de door het grasmaaisel vrijgegeven hoeveelheid voedingselementen zou volstaan om een goede groei van het gazon te garanderen.

Daarnaast treedt er een bijkomende verzuring op tijdens de vertering van de grasresten. Wie een mulching-maaier gebruikt, dient dus zijn bekalkings- en bemestingsschema aan te passen.

Standaardschema voor onderhoud gazon

In het actieve groeiseizoen is een voortdurende en gelijkmatige groei essentieel om een dichte en diepgroene grasmat te verkrijgen en te behouden. Hiertoe is een aangepaste bemesting nodig met een langwerkende meststof die evenwichtig is samengesteld.

Waarom gazons in het najaar organisch bemesten?

In het najaar en vooral in de wintermaanden is een gazon onderhevig aan extreme weersomstandigheden: veel neerslag, vorst, sneeuw… Een gazon dat hiertegen niet gewapend is, zal sterk verzwakt en vergeeld de winter uit komen in het voorjaar.

DCM GAZON PUR® - Mos efficiënt aanpakken

Het voorkomen of de aanpak van mosvorming zijn belangrijke aspecten bij het onderhoud van gazons. Hiervoor is het belangrijk de oorzaken van mosvorming te kennen om mos bij de oorsprong aan te pakken.

DCM RIPARO® - Graszaadmengsel voor herstel en doorzaai

Bij een verzwakt gazon gaat het snel van kwaad naar erger: er ontstaan kale plekken in het gazon, die al snel kunnen ingenomen worden door mos of onkruid. Naast het uitvoeren van een gepaste bemesting is het aangewezen om deze kale plekken of zelfs het ganse gazon door te zaaien. Ook na het verticuteren van een gazon kan een dergelijke doorzaai noodzakelijk zijn.

Stappenplan voor een dichte en sterke grasmat in de winter

Gedurende de lente en zomer hebben onze gazons het flink te verduren gekregen. Spelende kinderen en huisdieren zijn maar enkele invloeden die op het gazon inwerken. Maar vooral door de aanhoudende droogte zijn de meeste grasmatten aan een herstelbeurt toe.

Veel gazons hebben te kampen met plekken waar het gras grotendeels verdwenen is. Daarom geeft u ze best een duwtje in de rug zodat ze zich vóór de winter weer helemaal vullen met gras.