Groene energie en geen waterverspilling

Tijdens het productieproces van onze meststoffen is alles gericht op energie-efficiëntie en warmterecuperatie, zonder afvalwaterlozing.

Continue optimalisatie, groene energie en warmterecuperatie

We engageren ons om de CO2-uitstoot per geproduceerd product systematisch te verminderen. Dat doen we met een energiebeleid op basis van de drie stappen van het Trias Energetica-concept. Dit is een drie-stappenstrategie om het energiebeleid verder te verduurzamen in een continue optimalisatieproces.

We beperken het energieverbruik door verspilling tegen te gaan: zoveel mogelijk daglicht binnenlaten, een energiezuinig productieproces, LED verlichting, bewegingssensoren voor de verlichting van het magazijn en de kantoren, etc.
We gebruiken hernieuwbare energie. We kopen alleen nog groene stroom aan, waardoor onze CO2 uitstoot nog verder is gedaald.
Alleen waar het écht nodig is, zetten we fossiele brandstoffen in op een zo efficiënt mogelijke manier. Bovendien hergebruiken we de warmte die daarbij vrijkomt voor het productieproces of de verwarming van het gebouw.

Wist je dat?

Wist je dat ons hoofdkantoor in Grobbendonk bijna energieneutraal (BEN) is? Dit wil zeggen dat er heel weinig energie wordt verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie haalt het gebouw uit hernieuwbare bronnen. Om dit knap staaltje van innovatie te realiseren, integreerden we zowat alle moderne technieken van duurzaam bouwen, zoals zonwering, zonnepanelen, een doorgedreven isolatie en zelfs betonkernactivering. Aangenaam voor onze medewerkers én het milieu.

Geen afvalwater voor een gezonde bodem

Net zoals met energie, gaan we ook met water zuinig om. Schoon water wordt wereldwijd steeds schaarser, en daarom dragen we bij DCM graag ons steentje bij. Ons productieproces is gericht op minimaal waterverbruik en bedient zich van grondwater uit een daarvoor voorziene bron op ons terrein.

Het regenwater, dat via de daken van onze kantoorgebouwen en magazijnen wordt opgevangen, wordt deels via een infiltratiebekken terug naar de bodem geleid. Op die manier wordt het grondwater geleidelijk steeds opnieuw aangevuld. Om ook de gezondheid van de bodem te garanderen, testen we die systematisch.

Wist je dat?

Wist je dat we voor de productie van onze meststoffen houder zijn van een nullozerstatuut. Dat betekent dat het water dat we bij DCM gebruiken in het productieproces niet geloosd wordt. Dankzij een slim productieproces wordt dit water immers volledig opgenomen in het eindproduct of verdampt tijdens het droogprocédé, en creëren we dus geen afvalwater!

De circulaire economie is erop gericht om te vermijden dat we met z’n allen onze schaarse grondstoffen zoals o.a. proper water finaal uitputten. Bij DCM zetten we ons ook op vlak van de inkoop van onze grondstoffen heel graag in voor een betere wereld:

  • 75% van onze grondstoffen zijn circulair.
  • We voorkomen zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal door in bulk aan te kopen.
  • Dankzij ons hergebruik van restproducten, is het energiegebruik per element minimaal.
  • We kopen 80% van onze grondstoffen aan binnen de BENELUX.

SDG 9.4:
De infrastructuur moderniseren en industrieën aanpassen om hen duurzaam te maken, waarbij de focus ligt op een efficiënter gebruik van hulpbronnen en op schonere en milieuvriendelijke technologieën en industriële processen.

SDG 12.2:
Het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.

SDG 12.5:
De afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster