Duurzaamheid

We geloven in de kracht van groene inspanningen, voor mens en natuur. We leggen de lat alsmaar hoger en zoeken elke dag naar nog betere producten. We innoveren en investeren, met het milieu én het klimaat als grootste uitdagingen. Lees er hier meer over.


Onze inspanningen voor mens en natuur

Weet je wat ons drijft? Elke dag zoeken naar nog betere producten, de lat alsmaar hoger leggen, innoveren en investeren, met het milieu én het klimaat als grootste uitdagingen. 

Wat dat concreet betekent? We werken met natuurlijke en circulaire grondstoffen, produceren met groene energie, zonder waterverspilling en met een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk. Het delen van kennis is onze prioriteit, want voor ons zijn mens en natuur van onschatbare waarde.

Duurzame productie

Een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk nalaten, is ons doel. We gaan bewust om met energie en water, en trachten de CO2-uitstoot van ons productieproces zo veel mogelijk te verminderen of te compenseren. Daarom werken we ook in een BEN (Bijna-Energie-Neutraal) kantoorgebouw en zijn we gecertificeerd als een CO2-neutraal bedrijf.

Circulaire grondstoffen

75% van de DCM grondstoffen zijn circulair. Dat betekent dat er geen nieuwe schaarse grondstoffen aan de aarde worden onttrokken, maar dat we ze onder meer uit reststromen van de voedingsindustrie halen. We verwerken die restproducten en laten ze als kwalitatieve meststoffen terugkeren naar de natuur. Lees hier om welke grondstoffen het gaat.  

grondstoffen grondstoffen

Duurzame innovatie  

Door hoog in te zetten op onderzoek en technologie realiseren we efficiënte oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Denk maar aan onze 100% organische meststoffen, de potgrond zonder turf, onze talloze biologische producten, de 100% vegan-lijn en de inheemse bloemenzadenmengelingen. Voor de professionele sector zetten we in op duurzaam telen en plantweerbaarheid met natuurlijke oplossingen. 

Minder en betere verpakkingen 

Verpakkingen kunnen een flinke impact op het milieu hebben, ook al zijn ze, zoals bij DCM, 100% recycleerbaar. Daarom blijven we proberen om nog beter te doen, onder andere met minder en dunnere folie. Waar het kan, werken we zelfs zonder plastic, zoals bij onze kartonnen strooidozen voor gras- en bloemenzaden. En ja, dat karton is FSC-gecertificeerd.  

vegan

We slaan de handen in elkaar 

In de professionele sector delen we onze kennis en proefresultaten met andere bedrijven zoals toeleveranciers en telers. Voor de hobby-tuiniers hebben we een aparte mini-website ontwikkeld om kennis te vergaren over hoe je op een groene(re) manier tuiniert, met stappenplannen om je tuin weerbaar te maken voor de toekomst. 

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster