DCM TERRENO® Graszaadmengsel voor een geslaagd sportveld

De keuze van het graszaadmengsel is van essentieel belang voor een geslaagd sportveldproject. Op basis van zijn kennis en ervaringen heeft DCM naast meststoffen sinds meerdere jaren ook topklasse graszaad voor sportvelden in zijn assortiment. Dit graszaadmengsel helpt de sportveldbeheerder om elke nieuwe inzaai of renovatie van een bestaand sportveld met succes te realiseren.

Jaarlijkse praktijkproeven

Jaarlijks wordt het gamma van DCM graszaadmengsels geëvalueerd in praktijkproeven. De gebruikte rassen worden vergeleken met de nieuwe rassenlijst en indien mogelijk worden de samenstellingen verbeterd. Zo blijven de DCM graszaadmengsels optimaal presteren en zorgen ze elk jaar opnieuw voor het beste resultaat, ook bij aanleg of doorzaai onder tijdsdruk, extreme weersomstandigheden en intense betreding.

Eén van de verbeteringen van de laatste jaren is het invoegen van tetraploïd Engels raaigras, speciaal veredeld voor het gebruik op sportvelden. Tetraploïd Engels raaigras in DCM GRASZAAD TERRENO® voor sportvelden heeft belangrijke voordelen:

  • snellere en betere opkomst; ook bij lagere temperaturen, waardoor ook vroeg in het voorjaar en laat in het najaar ingezaaid/doorgezaaid kan worden
  • sneller sluiten van de grasmat: betere onkruidonderdrukking
  • diepere beworteling: beter bestand tegen droogte
  • uitmuntend in standvastigheid en betredingstolerantie
  • minder ziektegevoelig
  • goede zomer- en winterkleur

DCM GRASZAAD TERRENO®

50 % Lolium perenne – Engels raaigras - 30 % Lolium perenne tetraploïd – Engels raaigras tetraploïd - 20 % Poa pratensis – Veldbeemdgras

  • voldoet aan alle eisen voor het bekomen van een sterke grasmat

  • vestigt zich snel waardoor onkruiden minder kans krijgen

  • geschikt voor alle grondsoorten en grassportvelden, wordt voornamelijk gebruikt voor B-velden en trainingsvelden

 

Indien nodig kunnen voor specifieke toepassingen ook andere mengsels op maat geproduceerd worden. Meer info kan u bekomen bij uw DCM adviseur.

 

Lees hier meer over onze graszaadmengsels.

Vind een verkooppunt bij je in de buurt

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster