Bestekteksten Sportvelden

Download hier de 'bestekteksten natuurgras sportvelden'

Downloaden

Informatiebrochure Sportvelden

De voornaamste inzichten, adviezen, praktijkervaringen en tips hebben we voor u gebundeld in een informatiebrochure voor het duurzaam beheren en bemesten van sportvelden.

Downloaden

Productfolder DCM TURF-MIX

Speciaal voor grasvelden heeft DCM de meststof DCM TURF-MIX ontwikkeld. 

Downloaden

PRESTOP®: biologisch fungicide voor de teelt van gras

Kiemschimmels en wortelrot kunnen zowel primair als secundair en veelal afhankelijk van de weersomstandigheden voor heel wat problemen zorgen in de teelt van gras. De meest gekende zijn Pythium, Fusarium, Phytophthora, Sclerotinia en Rhizoctonia.

DCM behaalt het MVO milieucharter!

DCM behaalde het MVO milieucharter van de Provincie Antwerpen. Dit certificaat heeft als doel bedrijven te stimuleren om projecten inzake milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) uit te werken die verder gaan dan de wetgeving.

DCM ECO-LIJN – voor het 100 % organisch bemesten van sportvelden

Steeds meer sportveldeigenaars en gemeentes kiezen niet enkel voor milieuvriendelijk, maar voor volledig biologisch. Met de DCM ECO-LIJN kan u jaarrond uw sportvelden bemesten op een 100 % ecologische manier en dit zonder verlies aan kwaliteit.

Voordelen van DCM Organische Meststoffen

Chemische meststoffen zijn snel oplosbare zouten, die in één keer ter beschikking komen van de plantenwortels. Door een overmaat aan voedingsstoffen bestaat de kans op wortelbeschadiging bij een chemische bemesting. De plant kan de grote hoeveelheid beschikbare voedingsstoffen niet direct opnemen en een groot deel van de voedingselementen gaat verloren door uitspoeling.

DCM Eco-Lijn - 100 % ecologisch bemesten

Steeds meer fieldmanagers kiezen niet enkel voor milieuvriendelijk, maar voor volledig biologisch. Met de DCM Eco-lijn kunt u jaarrond uw sportvelden bemesten op een 100 % ecologische manier en dit zonder verlies aan kwaliteit.

Bemestingsschema voor aanleg nieuw voetbalveld

Download hier het bemestingsschema voor de aanleg van een nieuw voetbalveld.

Wenst u een gericht advies of hulp bij de opmaak van uw bemestingsschema?

De bemestingsadviezen voor uw sportveld die u terugvindt op onze site en in onze folders zijn gebaseerd op onze jarenlange praktijkervaring en onze theoretische kennis. Dit zijn echter standaardadviezen.

Proefresultaat DCM Organische Meststoffen - Voor betere grasbezetting, beworteling en kleur

Diverse topclubs kiezen voor DCM Organische Meststoffen op basis van de uitstekende resultaten behaald in de beoordelingsproeven van het NOC-NSF (Proefveld Papendal, Nederland).

DCM Organische Meststoffen in MINIGRAN®: onderzoek bewijst vele voordelen voor sportvelden

Behalve de samenstelling van de meststof, is voor grassportvelden ook de vorm van de meststofkorrel van groot belang. Een aangepaste korrelgrootte is een absolute vereiste voor een homogene verdeling op sportvelden en golfterreinen.

Proefresultaat DCM organische meststoffen - voor de dichtste grasmat

Diverse topclubs kiezen voor DCM organische meststoffen omdat deze uitstekende resultaten geven. Uit proeven die zijn uitgevoerd in 2007 en 2008 is gebleken dat het DCM bemestingsschema tot een sterkere grasmat leidt die beter bestand is tegen intense betreding en andere stressfactoren.

Standaard bemestingsschema voor voetbalvelden

download hier ons bemestingsadvies

DCM VIVIFOS® – Onmisbaar bij de doorzaai van voetbalvelden

Voor een goede inworteling van de jonge graszaadplantjes is voldoende en vooral goed opneembare fosfor belangrijk. Fosfaat aanwezig in de bodem kan vanwege structuurproblemen of onaangepaste pH moelijk opneembaar zijn door de graswortels. Dit is niet het geval met de vlot opneembare fosforbronnen aanwezig in DCM VIVIFOS® in MINIGRAN®.

Proefresultaat DCM VIVISOL® - voor meer bodemleven

Toplagen van grassportvelden zijn veelal arm aan organische stof en inert qua bodemleven. Hieraan extra aandacht schenken is dus zeker een must ! Om de structuur te herstellen, het microbieel bodemleven te doen herleven en de wortelontwikkeling te stimuleren, is de inbreng van DCM VIVISOL® noodzakelijk.

Topklasse begint met een goed graszaadmengsel

De keuze van het graszaadmengsel is van essentieel belang voor een geslaagd sportveldproject. Op basis van zijn kennis en ervaringen heeft DCM naast meststoffen sinds meerdere jaren ook topklasse graszaden voor sportvelden in zijn assortiment. Deze graszaadmengsels helpen de sportveldbeheerder om elke nieuwe inzaai of renovatie van een bestaand sportveld met succes te realiseren. 

DCM MIX-GREEN PLUS - Voor sportvelden met droogteplekken

Heeft u droogteplekken op uw sportveld? Plaatsen waar u water kan blijven geven, maar waar het niet wil indringen en dus verloren gaat via verdamping of afvloeiing? Mogelijks is dit te wijten aan een hydrofoob (= waterafstotend) karakter van de bovenlaag. Dit kan u doorbreken door een bemesting met DCM MIX-GREEN PLUS met INTRO effect.