DCM ANTAGON

Verrijkte bodemverbeteraar

DCM ANTAGON

Bodemverbeteraar verrijkt met organische basisbemesting (NPK 4-3-2). Verbetert de bodemstructuur en stimuleert zo de ontwikkeling van een rijk bodemleven. Onmisbaar na grondontsmetting of stomen en bruikbaar voor diverse toepassingen.

verrijkt gemengd organisch bodemverbeterend middel rijk aan organische stof

Inhoud DCM Code
25 kg 1000249

10 - 25 kg / 100 m²