DCM MIX 5

Meststof voor gewassen met snelle en continue groei

DCM MIX 5

Meststof voor boomkwekerij in volle grond, tuinbouw, golf en tuinaanleg en uitermate geschikt voor snelgroeiende boomkwekerijgewassen met voldoende stevigheid (buxus, taxus …), groenten, siergewassen en gazons. Bovendien wordt groeistilstand vermeden dankzij de lange werkingsduur van zowel stikstof, fosfor als kalium.

samengestelde organisch-minerale meststof NPK (Mg) 10-4-8 (3) (turkoois)

Inhoud DCM Code
25 kg 1000206
25 kg 1000207

5 - 15 kg / 100 m²

Rendabel produceren en kwaliteit: hand in hand met zorg voor het leefmilieu

Sinds vele jaren zijn België en Nederland de bakermat voor het professioneel telen van boomkwekerijgewassen. Veel onderzoek wordt hierbij verricht naar nieuwe methodes voor rendabel produceren met hoge kwaliteitsnorm. De laatste jaren is ook de zorg voor het milieu een steeds belangrijk aspect geworden.

Standaardbemestingsschema’s voor golfvelden

Download hier ons bemestingsadvies

Tevreden klant aan het woord: Geert Coppens

Tevreden klant: Geert Coppens
Plaats: Kalken
Assortiment: Sierplanten, haagplanten, coniferen, rozen
DCM Adviseur: Thijs Vandewiele