DCM NK-MIX

Meststof zonder fosfaat

DCM NK-MIX

Ontwikkeld voor gronden en teelten waar geen fosfaat meer gewenst is. Deze meststof is ideaal voor snelgroeiende boomkwekerijgewassen met voldoende stevigheid (buxus, taxus …), maar is ook uitermate geschikt voor groenten (asperges), siergewassen … Bevat snelwerkende én langwerkende stikstof voor een goede weggroei. Langwerkend kalium zorgt voor stevige planten.

samengestelde organisch-minerale meststof NK (Mg) 10-8 (3)

Inhoud Vorm DCM Code
25 kg Korrel 1002493
25 kg MINIGRAN® 1002511

5 - 15 kg / 100 m²