DCM SOLAFIDA®

Voor een beter rendement van uw standaardbemesting

DCM SOLAFIDA®

Brengt alle kationen (K, Ca, Mg) in uw bodem op het juiste peil en verhoogt de bezettingsgraad (CEC) van uw bodem voor een betere bodemvruchtbaarheid. Bovendien wordt de jaarlijkse verzuring gecompenseerd waardoor de aanwezige voedingselementen beter opneembaar zijn.

vinasse-extract bevattende calcium en magnesium

Inhoud DCM Code
25 kg 1002740

5 - 10 kg / 100 m² | 2 - 4 kg / m³