DCM VIVIFOS®

Voor een betere beworteling, bloei en vruchtvorming

DCM VIVIFOS®

Meststof met langwerkende organische fosforbronnen. Ideaal bij het inzaaien, doorzaaien en het leggen van grasrollen voor een betere beworteling. Ook geschikt als basis- en bijbemesting van grassportvelden voor een sterkere grasmat met minder speelschade. Bovendien ook aan te raden voor de teelt van vruchtgroenten en bladgewassen en voor gebruik in (pers) potgrondmengsels.

samengestelde meststof NP 4-30

Inhoud DCM Code
25 kg 1000242

3 - 6 kg / 100 m² | 1 - 2 kg / m³