DCM VIVIFOS®

Voor een betere beworteling, bloei en vruchtvorming

DCM VIVIFOS®

Meststof met langwerkende organische fosforbronnen. Ideaal bij het inzaaien, doorzaaien en het leggen van grasrollen voor een betere beworteling. Ook geschikt als basis- en bijbemesting van grassportvelden voor een sterkere grasmat met minder speelschade. Bovendien ook aan te raden voor de teelt van vruchtgroenten en bladgewassen en voor gebruik in (pers) potgrondmengsels.

samengestelde meststof NP 4-30

Inhoud DCM Code
25 kg 1000242

3 - 6 kg / 100 m² | 1 - 2 kg / m³

Een goede optie voor het verbeteren van de oogstkwaliteit bij de teelt van kropsla

Proefresultaat DCM VIVIFOS® in de perspotgrond

DCM VIVIFOS® is een samengestelde meststof NP 4-30. DCM VIVIFOS® is geen puur chemische meststof, maar bevat ook een selecte keuze van organische fosforbronnen. Hierdoor is de fosforwerking van DCM VIVIFOS® geen puur oplossingsproces, maar wel een geleidelijk en continu vrijstellingsproces van de aanwezige fosfor gedurende meerdere weken (75 - 100 dagen).

DCM VIVIFOS® – Voor diepere en sterkere wortels

Voor een goede inworteling van graszaadplantjes is voldoende en vooral goed opneembare fosfor belangrijk. Fosfaat aanwezig in de bodem kan vanwege structuurproblemen of onaangepaste pH moelijk opneembaar zijn door de graswortels. Dit is niet het geval met de vlot opneembare fosforbronnen aanwezig in DCM VIVIFOS® in MINIGRAN®.

DCM VIVIFOS® – Onmisbaar bij de doorzaai van voetbalvelden

Voor een goede inworteling van de jonge graszaadplantjes is voldoende en vooral goed opneembare fosfor belangrijk. Fosfaat aanwezig in de bodem kan vanwege structuurproblemen of onaangepaste pH moelijk opneembaar zijn door de graswortels. Dit is niet het geval met de vlot opneembare fosforbronnen aanwezig in DCM VIVIFOS® in MINIGRAN®.