Braber Groenvoorziening optimaliseert de bodemstructuur met DCM VIVIMUS®

Naam: Braber Groenvoorziening - www.brabergroen.nl
Sector: Tuinaanneming
Locatie: Renesse

Braber Groenvoorziening uit Renesse is actief in de regio’s Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant. Projectleider Erik Timmer: Braber Groenvoorziening kwam in contact met DCM naar aanleiding van een dilemma bij een opdracht, en maakte gebruik van de begeleiding van DCM om tot een goed eindproduct te komen.

De opdracht

Erik Timmer, projectleider in de regio Zeeland bij Braber Groenvoorziening vertelt: ‘De opdrachtgever vroeg om op een oppervlakte van 3.100 m2 graszoden te leggen bij een groot bedrijfspand gelegen op Overslagterrein Verbrugge in Vlissingen en gelegen naast een kunstmestproducent. De vraag was om daarbij de bestaande grond, die daar al jaren lag, te gebruiken met het oog op de enorme kosten als deze grond afgevoerd zou moeten worden. Ook moest er op korte termijn worden opgeleverd.’

Behoorlijke uitdaging

De grond was echter van slechte kwaliteit. ‘Deze was verdicht, vet en de kleur en geur waren niet goed,’ vertelt Erik. ‘Dat is deels verklaarbaar doordat op deze overslaglocatie vrachtwagens af en aan rijden met allerlei grondstoffen zoals kalk, kunstmest en sulfaten. Regelmatig rijden de vrachtwagens op een paar meter afstand langs het gazon. Van de vervoerde grondstoffen stuift altijd wat op. Dit daalt vervolgens neer op het terrein, óók op de plek van het gazon. De paden zijn er wit door en na een regenbui spoelt alle rommel het gazon in.’

Bodemanalyse en een plan voor toplaagverbetering

Omdat Braber Groenvoorziening geen goed groeiende graszoden kon garanderen met de bestaande grond, heeft het bedrijf onder begeleiding van DCM ingezet op bodemverbetering. Voor deze bodemverbetering is een speciaal plan opgesteld met DCM. Allereerst is de bodem onderzocht. De DCM accountmanager bezocht de locatie en nam een grondmonster: ‘De resultaten van de bodemanalyse bevestigde ons gevoel: het was niet best gesteld met de grond. Deze bleek te kampen met een hoge EC-waarde en een hoge pH-waarde.’

Daarop heeft DCM twee mengsels gemaakt met als basis de bestaande grond, om te testen hoe goed gras erop zou kiemen. Het mengsel dat het beste uit de bus kwam, bestond uit bestaande grond, bodemverbeteraar DCM VIVIMUS® HEIDE, RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN, en wat verschralingszand.

DCM VIVIMUS® HEIDE, RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN is ingezet om het bodemleven te verrijken, organische stof te verhogen, de pH te verlagen en de structuur te verbeteren.. Daarnaast is er grof zand aangebracht om de toplaag nog te verschralen; de bestaande grond bevatte namelijk veel zware klei, hetgeen slecht draineert en de voedingsstoffen slecht doorlaat voor de grasplanten. De uitvoering ‘Op basis van dit ‘recept’ konden we de toplaag gaan opwaarderen,’ verklaart projectleider Erik. Vlak voor de aanleg van het gazon, is eerst de bodemverdichting opgeheven door tot een meter diep de grond los te maken.

De uitvoering

‘Op basis van dit ‘recept’ konden we de toplaag gaan opwaarderen,’ verklaart projectleider Erik. Vlak voor de aanleg van het gazon, is eerst de bodemverdichting opgeheven door tot een meter diep de grond los te maken. Daarna heeft Braber Groenvoorziening de DCM-producten en het verschralingszand door de toplaag gewerkt. ‘We hebben 120 m3 DCM VIVIMUS® HEIDE, RHODO & ALLE ZUURMINNENDE PLANTEN en 120 m3 grof rivierzand zanddoorgespit. De verbeterde toplaag is geëgaliseerd en daarna zijn de graszoden aangelegd.

“DCM heeft testen uitgevoerd om tot het juiste mengsel met de bestaande grond te komen, waarop het gras het beste kiemde”

Goed aangeslagen graszoden

Braber Groenvoorziening monitort het gazon sinds de aanleg intensief. Het bedrijf zag dat de graszoden binnen een korte periode goed aansloegen. ‘We onderhouden het gazon sinds de aanleg en passen het bemestingsschema toe dat DCM heeft gemaakt. Het onderhoudscontract wordt per jaar verlengd,’ gaat Erik verder. ‘In het groeiseizoen maaiden we het gazon elke week. Tegenwoordig rijdt er een maairobot. Maar we zijn regelmatig op locatie voor ander onderhoud en ter monitoring. Elk voorjaar nemen wij een grondmonster dat we naar Fertilab opsturen en door de DCM accountmanager laten samenvatten in een analyse en advies.’

 

Constant proces

Twee jaar verder, ziet Braber Groenvoorziening dat de slechte grond weer wat naar boven komt. ‘Hierdoor verslibt de grond weer wat. Het bodemleven en het gras hebben het zwaar door de locatie-omstandigheden, waarin allerlei stoffen neerdalen op het gazon en in de bodem terechtkomen.’ Het bedrijf werkt hard om de groeicondities goed te houden ‘We blijven optimaal de organische meststoffen van DCM toepassen. Gezien de zware omstandigheden voor het bodemleven en de grasplanten zijn organische meststoffen de enige oplossing. We moeten op deze locatie zuinig zijn op het zorgvuldig opgebouwde bodemleven. Kunstmest zou hier alles kapot maken.’

Nog altijd tevreden klant

‘Onder begeleiding van DCM hebben we de toplaag geschikt gemaakt, met als resultaat een gazon dat direct aansloeg! Samen met DCM zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het gazon ook behouden blijft.’

Lees hier meer over de voordelen van een goede bodemstructuur.

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster