DCM STARTEC®: Startmeststof voor maïs, rijk aan fosfor met organische voedingselementen

Bij de inzaai van maïs in het voorjaar zijn onze bodems vaak nog koud. In deze omstandigheden heeft maïs, van nature een subtropisch gewas, vaak moeite met de opname van de in de bodem aanwezige fosfor. DCM STARTEC® is een startmeststof rijk aan goed opneembare fosfor (22% P2O5) die weinig gevoelig is voor neerslag. Zo krijgt de maïsplant vanaf de start de beste kansen op een goede beginontwikkeling en beworteling.

Naast fosfor is ook stikstof (N) belangrijk voor een goede startgroei. DCM STARTEC® is samengesteld op basis van ammoniumstikstof en plantaardige N-rijke grondstoffen. In vergelijking tot nitraatstikstof, is ammoniumstikstof op gronden arm aan organische stof minder gevoelig voor uitspoeling. De plantaardige grondstoffen zorgen voor een verlengde werkingsduur.

DCM STARTEC® bevat 1,5 % zink Zn: een deel hiervan is snelwerkend en een deel is gechelateerd voor een verlengde werking zonder het risico op fixatie. Zo is er vanaf de start tot bladstadium 0-8 in de zaairij voldoende goed opneembare zink ter beschikking om geelverkleuring van het blad te voorkomen.

DCM STARTEC® bevat ook organische kalium, zwavel, ijzer en mangaan voor een optimale groei en een maïsplant beter bestand tegen externe stressfactoren zoals o.a. droogte en gebreksverschijnselen.

bodemlevenstartec

De nutriënten uit de plantaardige grondstoffen worden omgezet door het bodemleven. In de omgeving van de MINIGRAN® korreltjes creëert dit plaatselijk een lagere pH-waarde, ook in kalkrijke bodems. Zo zijn en blijven ook andere nutriënten, voornamelijk fosfor en sporenelementen, beter opneembaar voor de maïswortels. Een betere wortelontwikkeling, een egale opkomst en goede startgroei zijn hiervan het resultaat.

In vergelijking met een volleveldstoepassing of bladtoepassingen wordt bij het toepassen van DCM STARTEC® met een microgranulaatstrooier zaaien en bemesten in 1 werkgang gecombineerd.

Door gebruik van DCM STARTEC® via een microgranulaatstrooier kan een lagere dosis meststof per ha gebruikt worden. Een voordeel voor het milieu en uw jaarlijkse nutriëntenbalans en fosfaatbijtelling*.

In proeven is aangetoond dat DCM STARTEC® in vergelijking met andere startfosfaten zorgt voor langere wortels met meer fijne haarwortels. Dit verschil is enkele weken na de inzaai al duidelijk. Dit is een blijvend voordeel voor de rest van de teelt. Een betere opname van water en andere voedingselementen zorgt voor een hogere opbrengst en goede afrijping

startec

DCM STARTEC®: Praktijkproef, België

MINIGRAN® TECHNOLOGY

DCM STARTEC® is een meststof met MINIGRAN® TECHNOLOGY, een uniek microgranulatieproces. Deze kleine homogeen samengestelde MINIGRAN® korreltjes zijn met een microgranulaatstrooier precies en uniform strooibaar in de zaairij. Zo komen ze onmiddellijk ter beschikking van de jonge wortels. Zeker in het geval van het minder mobiele element fosfor is dit zeer belangrijk voor een egale opkomst.

Bacillus sp.

Betere startontwikkeling : groei en wortelvorming

startec proef

Links: standaardbemesting, Rechts: extra DCM STARTEC® (25 kg/ha in zaairij)

startec proef

Links: extra DCM STARTEC® (25 kg/ha in zaairij), Rechts: standaardbemesting

Hogere opbrengst korrelmaïs

startec proef

Korrelmaïs (MV277), Gramen, Martonvásár, Hongarije

Hoger rendement per ha snijmaïs

startec proef

Snijmaïs (ES Cluedo), Vieusart i.s.m. CIPF / Centre Pilote Maïs, Louvain-La-Neuve, België

DCM STARTEC®
DCM STARTEC®

Startmeststof voor maïs

Ontdek het product

boog

Nieuwsbrief voor de professional

Ontvang je graag onze nieuwsbrief vol nieuwigheden en branchegerichte informatie?

Copyright © 2024 - Member of Group de Ceuster